Posted on

Zastúpenie Košického samosprávneho kraja (KSK) pri EÚ otvára možnosť absolvovať stáž v Bruseli počas roku 2024 (s výnimkou mesiacov júl-august) a získať tak hodnotnú pracovnú skúsenosť. Stáž je určená pre študentov a absolventov, ktorí majú aktívnu znalosť anglického jazyka (francúzsky jazyk je výhodou), záujem o medzinárodné a európske dianie, regionálnu politiku EÚ a fungovanie európskych inštitúcií. Vzhľadom na multidisciplinárny charakter projektov a aktivít, majú študenti a absolventi z rôznych odborov možnosť získať soft-skills, odborné kariérne zručnosti a kontakty. Svoj záujem môžeš prejaviť kontinuálne počas roka 2024.

Aké sú podmienky stáže?

 • Stáž je určená pre študentov a absolventov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia
 • Možnosť financovania prostredníctvom programu Erasmus+
 • Minimálna dĺžka stáže je 1 mesiac
 • Nástup na stáž na základe dohody

Čo sa očakáva od stážistov?

 • Proaktívny prístup
 • Záujem o regionálnu politiku EÚ, prehľad o dianí doma a vo svete
 • Komunikačné a organizačné predpoklady (pomoc pri organizovaní stretnutí a prezentácií)
 • Aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom, znalosť francúzskeho jazyka je výhodou
 • Schopnosť hľadať a spracovávať informácie (googliť :))
 • Využívanie AI (chatgpt, Gemini, Bing copilot…)
 • Znalosť Microsoft Office
 • Spoľahlivosť, zodpovednosť, precíznosť  a kritické zmýšľanie

Čo získam? Prínosy stáže

 • Získaš skúsenosť s fungovaním slovenskej inštitúcie pôsobiacej v Bruseli
 • Príprava a prax pre vašu kariéru (obdržíte osvedčenie o absolvovaní stáže)
 • Budeš sa aktívne podieľať na tvorbe komunikačných výstupov
 • Osvojíš si vedomostí z oblasti regionálnej politiky EÚ a fungovania európskych inštitúcií
 • Nadobudneš skúseností s organizáciou podujatí a stretnutí
 • Zúčastníš sa odborných konferencií a seminárov podľa záujmu
 • Nazrieš do sveta diplomacie

Náplň práce stážistov

 • Pomoc pri príprave a účasť na odborných a kultúrnych podujatiach, konferenciách a prezentáciách
 • Príprava výstupov a analytických podkladov pre potreby Zastúpenia, prevažne z oblasti európskej legislatívy
 • Participácia na každodennom fungovaní Zastúpenia
 • Propagácia aktivít na sociálnych sieťach
 • Nadväzovanie kontaktov – networking

Ako sa prihlásiť?

V prípade záujmu o stáž prosím vyplň tento formulár. Vybraní kandidáti budú kontaktovaní a pozvaní na on-line pohovor, kde im bude pridelená úloha na spracovanie.

Ponuka na prejavenie záujmu o absolvovanie stáže je otvorená kontinuálne počas roka 2024.

Pre viac informácií nás neváhaj kontaktovať na michal.rohac@vucke.sk.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *