Posted on

Fond na podporu umenia, ktorý spravuje Ministerstvo kultúry SR, pravidelne zverejňuje výzvy pre žiadateľov z oblasti kultúry a umenia. Aktuálne je zverejnená výzva pod číslom 9/2023. Podpora má formu dotácií v oblastiach Knižnice, Múzeá, Galérie a Mesto kultúry. Do výzvy sa môžeš zapájať do 11. septembra. Pozri si stručné detaily výzvy, ktoré potrebuješ vedieť, ak chceš podporu získať.

Kto môže získať grant?

Žiadať o tento grant môže pomerne široká skupina. To znamená, že zapojiť sa môžeš ak si fyzická osoba, podnikateľ ale aj vyšší územný celok, obec aj neziskový sektor či vysoká škola.

Presnú definíciu žiadateľov (nájdeš na str. 5) ale aj ďalšie detaily ohľadom žiadania si môžeš pozrieť v tomto dokumente.

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva definuje oblasti podpory, ktoré môžeš vidieť nižšie:

  • Komplexná infraštruktúra knižníc – skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných knižníc, komplexné estetické skvalitnenie interiérového a nábytkového vybavenia pre zvýšenie komfortu používateľov knižníc
  • Akvizícia múzeí a galérií – cieľavedomé a systematické nadobúdanie zbierkových predmetov a zbierok za účelom zlepšenia situácie v oblasti zabezpečovania efektívnej selektívnej akvizičnej činnosti
  • Nové stále expozície (múzea a galérie) – skvalitnenie, modernizácia a ďalší rozvoj múzeí, vytváranie nových, moderných stálych expozícií zodpovedajúcich 21. storočiu, ktoré vychádzajú z poznatkov vedecko-výskumnej činnosti múzea
  • Mesto kultúry – nové a doposiaľ nerealizované aktivity mesta, ktoré musia byť vyvážene a primerane prezentované diela z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a tradičnej kultúry, vrátane folklorizmu

Detailnejšiu špecifikáciu si môžeš pozrieť priamo vo výzve. Presne definované oprávnené aktivity nájdeš vo výzve (odkaz nižšie – Dôležité odkazy).

Čo môžem získať?

O finančné prostriedky si môžeš požiadať podľa toho, do ktorého podprogramu sa uchádzaš.

  • Komplexná infraštruktúra knižníc: 10 tisíc až 100 tisíc eur
  • Akvizícia múzeí: tisíc až 10 tisíc eur
  • Nové stále expozície – múzea: 10 tisíc až 100 tisíc eur
  • Akvizícia galérií: 1 tisíc až 15 tisíc eur
  • Mesto kultúry: 200 tisíc až 300 tisíc eur

Všade výzva uvádza, že bude potrebné spolufinancovanie vo výške 20%. Presný rozpis alokácie financií vrátane podprogramov si môžete pozrieť priamo vo výzve (odkaz nižšie – Dôležité odkazy).

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť sa podáva elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU. Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu 9/2023 je stanovený od 14. augusta 2023 do 11. septembra 2023 do 15:00 hod.

Dôležité odkazy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *