Posted on

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) vyhlásila výzvu pod názvom „Transformačné a inovačné konzorciá“ zameranú na podporu spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja. Cieľom výzvy je posilniť výskumné a inovačné prostredie prostredníctvom podpory transformačných a inovačných konzorcií (TIK), ktoré budú prepájať verejných a súkromných aktérov zo Slovenska so špičkovými inštitúciami zo zahraničia. Úrad vlády pre výzvu vyčlenil takmer 90 miliónov eur. Príležitosť zapojiť sa do výzvy budeš mať do 13. septembra.

Kto môže získať grant?

Oprávneným žiadateľom alebo partnerom môžu byť nasledovné subjekty so sídlom v SR:

 • Slovenská akadémia vied; rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy; verejné výskumné inštitúcie; vysoké školy
 • Občianske združenia a neziskové organizácie; záujmové združenia právnických osôb
 • Podnikatelia (podľa §2 ods. 2a Obchodného zákonníka)
Oprávneným partnerom môžu byť nasledovné subjekty:

 • Subjekty územnej samosprávy SR a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
 • Zahraničný subjekt pôsobiaci v oblasti výskumu a vývoja, ktorý nemá sídlo v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike

Na aké aktivity dostanem grant?

Predkladaný projekt by mal zohľadňovať tieto účely výzvy:

 • podporiť riešenie ekonomických a spoločenských výziev;
 • generovať transformačné výskumno-inovačné aktivity, nové spolupráce a následné projekty v
  kľúčových sektoroch ekonomiky s vysokým inovačným potenciálom;
 • mobilizovať investície súkromného sektora do výskumu, vývoja a inovácií;
 • prepojiť relevantných aktérov v rámci celej inovačnej reťaze v danej oblasti;
 • vytvoriť dlhodobé spolupráce a prepojenia kľúčových aktérov v oblasti výskumu a inovácií nad rámec
  trvania projektu;
 • aplikovať výstupy v spoločenskej a hospodárskej praxi.

Čo môžem získať?

Na projekty z tejto výzvy sa rozdelí necelých 90 miliónov eur. Na jeden projekt môžeš získať minimálne 10 miliónov eur a maximálne 15 miliónov eur.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov môžeš podať  do 13. septembra 2023 prostredníctvom Informačného systému Plánu obnovy (ISPO). Nevyhnutnou podmienkou je registrácia žiadateľa v uvedenom systéme. Po zaregistrovaní ťa systém prevedie jednotlivými krokmi vypĺňania žiadosti.

Dôležité odkazy

Zdroj: vaia.gov.sk


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *