Posted on

Zúčastniť sa burzy partnerov tzv. Brokerage Eventu je efektívny spôsob ako cielene nájsť partnerov do konzorcia pre projekty Horizont Európa. Národná kancelária Horizontu, ktorá je súčasťou CVTI SR ti ponúka možnosť zúčastniť sa brokerage podujatia v rámci Piliera II. Okrem toho ti preplatí cestovné náklady na takéto podujatie až do výšky tisíc eur. Stačí ak vyplníš a odošleš žiadosť o účasť na partnerskej burze.

Kto môže získať grant?

Typ organizácie, ktorá môže o túto podporu žiadať, nie je v správe CVTI SR obmedzená. Podporiť sa má až 70 záujemcov, ktorí budú vybraní internou komisiou na základe údajov uvedených v priloženej žiadosti.

Čo môžem získať?

Preplatenie cestovných nákladov až do výšky tisíc eur pre jednu osobu. CVTI SR ti taktiež poskytne administratívnu podporu pri procese zabezpečenia a vyúčtovania pracovnej cesty.

Ako a dokedy požiadať?

Podmienkou preplatenia cestovných nákladov je vyplnenie žiadosti o účasť na Partnerskej burze. Vyplnenú žiadosť odošli na emailovú adresu: renata.polaskova@cvtisr.sk.

Po schválení tvojej žiadosti, už len stačí, keď uzavrieš a podpíšeš Príkaznú zmluvu s CVTI SR. Po ukončení cesty je potrebné, aby si vypracoval stručnú správu z pracovnej cesty a doručil ju najneskôr do 30 dní od ukončenia pracovnej cesty emailom na adresu: renata.polaskova@cvtisr.sk.

Dôležité odkazy

Zdroj: eraportal.sk


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *