Posted on

Vďaka financiám z Plánu obnovy začalo ministerstvo zdravotníctva poskytovať nenávratný finančný príspevok až do výšky 80 tisíc eur na podporu zriaďovania nových všeobecných ambulancií v okresoch, kde dnes chýbajú. Cieľom opatrenia je motivovať mladých profesionálov k voľbe kariérnej cesty všeobecného lekára alebo pediatra, a tak podporiť vznik nových všeobecných ambulancií naprieč celým Slovenskom. Na aktuálne zverejnenú výzvu môžeš podať žiadosť o príspevok najneskôr do 31. júla 2024.

Kto môže získať grant?

  • Lekár/ka so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria, ktorý má záujem otvoriť si vlastnú ambulanciu a stať sa tak poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivost.
  • Existujúci poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má záujem zriadiť a prevádzkovať ďalšiu všeobecnú ambulanciu popri svojej súčasnej, pokiaľ za všeobecného lekára alebo pediatra, ktorého plánuje zamestnať.
  • Právnická osoba, ktorá začne prevádzkovať všeobecnú ambulanciu, pokiaľ pri podaní žiadosti zároveň preukáže splnenie podmienok za lekára, ktorý bude u budúceho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vykonávať zdravotnícke povolanie
  • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý začal prevádzkovať novú všeobecnú ambulanciu v období od 1.1.2022 do 31.7.2023

Na aké aktivity dostanem grant?

Príspevok je viazaný  na vznik nových ambulancií všeobecného lekárstva a pediatrie v ohrozených okresoch. Ide o tie časti Slovenska, ktoré majú akútny nedostatok všeobecných lekárov a pediatrov. Okresy s nedostatkom lekárov nájdeš v zozname okresov a obcí s alokovaným príspevkom.

Čo môžem získať?

Výška príspevku sa odvíja od stupňa ohrozenia okresu z pohľadu dostupnosti všeobecných lekárov a pediatrov v príslušnom regióne.

V najohrozenejších čiernych, kriticky nedostatkových, okresoch predstavuje výška príspevku 80 tisíc eur. V červených, rizikovo nedostatkových, 70 tisíc eur a oranžových, rizikových okresoch, je to 60 tisíc eur.

Stupeň ohrozenia okresu je uvedený v zozname za zodpovedajúce obdobie.

Ako a dokedy požiadať?

V prípade záujmu o získanie finančných prostriedkov je potrebné, aby si si stiahol a vyplnil formulár žiadosti, ktorý spolu s prílohami odošleš buď elektronicky alebo listinne (osobne alebo poštou) do 31. júla 2024.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *