Posted on

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila výzvu na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami na Slovensku a v Rakúsku. Cieľom otvorenej výzvy je podporiť  nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce. O finančnú podporu z celkovej sumy 112 tisíc eur sa môžeš uchádzať do 11. decembra 2023.

Kto môže získať grant?

O finančné prostriedky sa môže uchádzať akákoľvek právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva finančne podporí projekty bilaterálnej spolupráce zo všetkých oblastí výskumu a vývoja na tieto aktivity:

  • príprava spoločných medzinárodných projektov;
  • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
  • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
  • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
  • zbieranie výskumných materiálov;
  • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Čo môžem získať?

Celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie hodnotenia a riešenia projektov podporených v tejto výzve bude maximálne 112 tisíc eur. Celkový objem finančných prostriedkov na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 8 tisíc eur.

Pre fyzické osoby môžu byť poskytnuté finančné prostriedky na riešenie projektu až do výšky 100 % nákladov.

Pre podikateľov sa poskytovanie finančných prostriedkov agentúrou riadi Schémou podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.

Ako a dokedy požiadať?

Do výzvy sa môžeš zapojiť najneskôr do 11. decembra 2023 vyplnením a odoslaním elektronickej žiadosti prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *