Posted on

Eureka Network projects je flexibilný program financovania medzinárodných projektov výskumu a vývoja. Uľahčuje spoluprácu medzi organizáciami v krajinách Eureka a ponúka vám slobodu navrhnúť projektový zámer a vytvoriť si ideálne konzorcium. Vďaka špecifikovaným kritériám oprávnenosti a minimálnemu papierovaniu urýchľuje váš prístup k verejnému financovaniu. Svedčí o tom aj vysoká miera úspešnosti. Štatisticky, až 48 % žiadateľov dostane financovanie svojho projektu. Najlepšie na tejto výzve je to, že zapojiť sa do nej môžete kedykoľvek do konca roka 2025. Úplne tak odpadá stres, ktorý väčšina žiadateľov zažíva v posledných dňoch pred samotným podaním svojej žiadosti.

Kto môže získať grant?

Oprávnenosť je definovaná najmä krajinami. Okrem väčšiny európskych krajín tu patria aj krajiny ako Rusko, Južná Kórea, Južná Afrika či Singapur.

Slovensko je samozrejme oprávnenou krajinou.

 • konzorcium musí zahŕňať najmenej dve nezávislé právnické osoby z najmenej dvoch krajín Eureka,
 • tieto právnické osoby môžu byť malé a stredné podniky, veľké podniky a výskumné inštitúcie alebo univerzity.

Na aké aktivity môžem získať grant?

 • Vaša myšlienka projektu musí predstavovať medzinárodnú spoluprácu vo forme konkrétneho projektu.
 • Projekt musí byť zameraný na výskum alebo vývoj produktu, postupu alebo služby.
 • Projekt musí mať civilný účel.

Máte už skúsenosť s programom Eureka?

Čo môžem získať?

Financujúci orgán v rámci Eureka je na Slovensku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerstvo teda financuje náklady na výskum a vývoj pre organizácie, ktoré sa na tomto programe zúčastnia.

Ako sa uvádza na stránke Eureka, ministerstvo pokryje 150 tisíc eur projektových nákladov na slovenského účastníka ročne. Priemerné financovanie jedného projektu vrátane projektových partnerov sa pohybuje na úrovni 1,34 milióna eur.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Ako sme v úvode spomínali, žiadosť do Eureka Network Projects môžete podať do 31. decembra 2025 do 20:00 hod. Postup podania je nasledovný:

 1. Kontaktujte Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pomocou formulára uvedeného na tomto webe. Prediskutujte svoju predstavu o projekte, finančnú životaschopnosť a oprávnenosť.
 2. Vytvorte si účet na portáli Eureka (jeden pre každé konzorcium) a vyberte možnosť financovania, na ktorú sa chcete prihlásiť.
 3. Na portáli vyplňte jeden formulár žiadosti pre každé konzorcium (v angličtine) a pozvite ostatných partnerov konzorcia, aby vyplnili partnerský formulár.
 4. Nahrajte Ganttov graf (jeden pre každé konzorcium), podpísaný a vyplnený co-signature formulár (ktorý si môžete stiahnuť z platformy) a všetky ďalšie požadované prílohy.
 5. Pred posúdením vašej žiadosti bude skontrolovaná úplnosť a oprávnenosť pomocou štandardného postupu hodnotenia. Ak bude váš projekt úspešný, získa štítok Eureka.
 6. Váš národný financujúci orgán môže pred pridelením finančných prostriedkov úspešným žiadateľom vykonať ďalšie hodnotenie (vykonané NPC a technickými odborníkmi) podľa vnútroštátnych pravidiel.
 7. Posledným krokom je dokončenie podpísanej Dohody konzorcia (CA). Odporúčame vám, aby ste pri jej tvorbe vyhľadali právnu pomoc.

Napriek pútavému nadpisu, ktorý sme zvolili, vnímame ako malú nevýhodu práve správu žiadateľa prostredníctvom ministerstva na Slovensku. Ak máte s touto výzvou praktické skúsenosti, budeme radi, ak sa s nami podelíte o svoj príbeh. Napíšte nám na info@grantup.sk.

Ak chcete získať viac informácii o výzve Eureka Network Projects, navštívte oficiálnu webovú stránku Eureka.


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *