Posted on

Očakávaná výzva, ktorá ponúka slovenským podnikom a nepodnikateľským výskumným organizáciám možnosť získať náhradu nákladov na prípravu projektov typu Horizont Európa a EIT, bola otvorená koncom apríla. Získať tak môžeš niekoľko tisíc eur výmenou za vyplnenie niekoľkých nenáročných formulárov. Nezáleží pritom, či bol tvoj projekt schválený alebo nie. Táto možnosť je aktuálna do roku 2025 alebo do vyčerpania podpory.

Kto môže získať grant?

O podporu prípravy projektov z tejto výzvy si môžu požiadať:

  • podniky,
  • nepodnikateľské výskumné organizácie.

Konkrétnejšiu definíciu oprávnených žiadateľov nájdeš priamo vo výzve (dokument nižšie).

Na aké aktivity dostanem grant?

Podporu dostaneš v prípade, že si niekedy od 1. februára 2020 do 31. októbra 2025 podával projekt typu Horizont Európa alebo EIT a získal si aspoň 50 % bodového hodnotenia. Nezáleží, či bol projekt financovaný alebo nie. Týka sa to aj prípadov, že si sa na projekte podieľal iba ako partner.

Čo môžem získať?

Získať môžeš podporu do výšky 8 tisíc eur (na jeden projekt), podľa toho, ako dobre bol projekt hodnotený a tiež podľa tvojej role v projekte, konkrétne takto:

  • Koordinátor projektu: 4 tisíc eur ak si dosiahol minimálne 50 % bodov, 8 tisíc eur ak si dosiahol prahové hodnotenie (tzv. Threshold)
  • Partner v projekte: 2 tisíc eur ak si dosiahol minimálne 50 % bodov, 4 tisíc eur ak si dosiahol prahové hodnotenie (tzv. Threshold)

Na výzvu je k dispozícii 7,27 milióna eur.

Každý projekt Horizont, ktorý podávaš, prechádza hodnotením a vo finále dostaneš hodnotiaci formulár (Summary report). To, koľko bodov si získal, sa dozvieš z tohto formulára. Ak si takýto dokument ešte nevidel, požiadaj koordinátora o jeho zaslanie.

Treshold je hranica úspešného projektu (10b), čo však neznamená, že projekt musí byť financovaný. 50 % spravidla predstavuje 7,5b z celkového počtu 15b.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o podporu prípravy projektov sa podáva cez Informačný systém Plánu obnovy (ISPO). Výzva je dlhodobo otvorená do 31. októbra 2025 alebo do vyčerpania rozpočtu.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *