Posted on

DigiCirc hľadá európske malé a stredné podniky či startupy, ktoré budú môcť využívať digitálne nástroje a uplatňovať špičkové riešenia v cirkulárnej ekonomike. Riešenia majú byť zamerané na konkrétne výzvy v oblasti modrej ekonomiky. V rámci druhej otvorenej výzvy sa vyberie minimálne 15 konzorcií zložených z najmenej 2 malých a stredných podnikov či startupov. Termín na podanie žiadostí bol predĺžený a momentálne sa môžete zapojiť do výzvy ešte do 8. septembra.

Kto môže požiadať o grant?

  • konzorcium najmenej 2 mikro, malých alebo stredných podnikov alebo začínajúcich podnikateľov (partnera môžete nájsť aj na tejto platforme)
  • podnik musí mať sídlo v jednom z členských štátov EÚ alebo v asociovanej krajine H2020
  • konzorcium bude v rámci projektu riešiť jednu z výziev modrej ekonomiky (výzvy, resp. aktivity sú uvedené nižšie)

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

  1. výzva: Vyvíjať riešenia, produkty a služby založené na digitálnych technológiách na zvýšenie udržateľnosti, cirkularity a konkurencieschopnosti v odvetviach akvakultúry a rybného hospodárstva tým, že budú čeliť osobitným potrebám a výzvam týchto odvetví.
  2. výzva: Vytváranie riešení, produktov, služieb a aplikácií na posilnenie cirkulárnosti a udržateľnosti pobrežného cestovného ruchu pomocou digitalizácie a digitálnych technológií (informovanie občanov a turistov o vplyve výziev na ekosystém a zlepšovanie ich návykov).
  3. výzva: Vyvíjať riešenia, produkty, nástroje a služby na zvýšenie efektívnosti, udržateľnosti a obežnosti v prístavných činnostiach využívajúcich digitalizáciu a digitálne technológie.
  4. výzva: Vyvinúť riešenia založené na digitálnych technológiách s cieľom optimalizovať operácie Ocean Renewable Energies a zvýšiť tak ich cirkularitu a udržateľnosť.
  5. výzva: Vytvárať riešenia založené na digitálnych technológiách na riešenie výziev udržateľnosti v námornej doprave, okrem iného v otázkach spotreby paliva a znečistenia ako aj simulácie trás.
  6. výzva: Riešenia, produkty a služby založené na digitálnych technológiách, vďaka ktorým bude stavba a oprava lodí udržateľnejšia a obežnejšia.
  7. výzva: Riešenia, produkty a služby založené na digitálnych technológiách súvisiace s cirkulárnou ekonomikou na zmierňovanie zmeny klímy a ochranu morských ekosystémov.

Čo môžem získať?

Vybrané konzorciá získajú priame financovanie až do výšky 20 000 eur. Súčasťou bude tiež príležitosť integrovať vysoko intenzívny a inovatívny 12-týždňový program podpory inovácií rozdelený do dvoch fáz. V rámci nich budú môcť rozvíjať svoje obchodné plány a prispôsobovať svoje riešenia pre cieľovú oblasť (1. fáza); a demonštrovať svoje riešenia v príslušnom prostredí, ako aj formovať svoju obchodnú stratégiu (2. fáza).

Na konci akceleračného programu sa vyberie 5 najlepšie hodnotených konzorcií, ktoré dostanú ďalšie financovanie vo výške 100 000 eur. Budú mať až 6 mesiacov na vývoj svojho prototypu a vykonanie testov v operačnom prostredí s ohľadom na uvedenie na trh.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Výzva bude otvorená od júna a žiadateľ môže podať svoju žiadosť do 8. septembra 2021 do 17:00 hod (predĺžený termín).

Program DigiCirc Blue Economy Accelerator (Fáza 1 a 2) bude prebiehať od decembra 2021 do marca 2022. Demoday sa bude konať v marci 2022. Päť konzorcií vybraných v rámci Demoday bude mať potom až 6 mesiacov (od apríla do septembra 2022) na dodanie konečných výstupov.

Všetky ďalšie detaily a podmienky výzvy sú zverejnené na stránke DigiCirc (od 2. júna).


facebook grantUP banner svetly


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *