Posted on

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, ktorej zakladateľom je Košický samosprávny kraj oslovuje stredné školy k zapojeniu sa do svojej výzvy. Výzva s názvom „Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce“ je súčasťou projektu SKHU IT EDUCATION v rámci Programu spolupráce Interreg SK-HU Slovensko-Maďarsko. Cieľom je aktívne prispieť k zvýšeniu úrovne vzdelania študentov v oblasti IT a zlepšiť tak ich uplatniteľnosť na trhu práce. Stredné školy sa do výzvy môžu zapojiť do 10. septembra.

Pre koho je výzva určená?

Výzva je určená pre všetky stredné školy s územnou pôsobnosťou v Košickom samosprávnom kraji.

Čo môžete získať?

Úspešní účastníci výzvy získajú zapožičanie edukatívnych LEGO® Education SPIKE™ setov na obdobie 3 rokov vrátane zaškolenia minimálne jedného odborného garanta z radov pedagogických zamestnancov.

Ako a dokedy sa zapojiť?

Pre úspešné zapojenie sa do výzvy je potrebné vyplniť a zaslať podpísaný:

  1. Prihlasovací formulár
  2. Štruktúrovaný životopis minimálne 1 odborného garanta
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky dokumenty je potrebné elektronicky zaslať na e-mailovú adresu vyhlasovateľa podľa pokynov uvedených v štatúte výzvy http://www.viacarpatia.eu/vyzva-lego-education .

Lehota na zaslanie prihlasovacieho formuláru je do 10. septembra 2021.


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *