Posted on

Podniky, mimovládne organizácie aj školy majú aktuálne možnosť získať dotáciu až do 100 tisíc eur. Tá ma byť určená na experimentálny vývoj a inovačné aktivity. Je to dobrá príležitosť zaviesť inovácie v podniku, vo vzdelávaní, školstve či napríklad v zdravotníctve.  Výzvu zverejnilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na svojej webovej stránke. Ak chcete získať dotáciu, žiadosť treba pripraviť a odoslať do 12. októbra.

Kto môže získať dotáciu?

Požiadať o dotáciu môžete ak ste mikro, malý alebo stredný podnik (MSP).

Okrem zachovania podmienky kategórie podniku môžete o dotáciu požiadať aj ak ste jedným z nasledujúcich subjektov:

 • právnická osoba oprávnená na podnikanie,
 • občianske združenie alebo nadácia,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecné prospešné služby,
 • záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
 • fyzická osoba – podnikateľ,
 • základná škola alebo stredná škola,
 • vysoká škola,
 • rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec (dotácia bude poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa),
 • právnická osoba zriadená osobitnými predpismi (napr. Matica slovenská), ale takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má poskytnuté prostriedky z rozpočtu verejnej správy (napr. SAV).

V každom prípade, ak chcete žiadať o dotáciu, musíte mať sídlo na území Slovenskej republiky. Zároveň by ste mali splniť podmienku, že pôsobíte na slovenskom trhu minimálne 1 rok.

Na aké aktivity môžem žiadať dotáciu?

Hlavným zámerom výzvy je  podporiť projekty pôsobiace predovšetkým v nasledovných oblastiach:

 • Experimentálny vývoj a inovácie,
 • Priemysel pre 21. storočie,
 • Inteligentné inovácie,
 • Sociálne inovácie,
 • Práca 4.0,
 • Akceleračné a študijné programy a
 • projekty na tvorbu investičnej platformy v Slovenskej republike a ich prepojenie v podobe spolupráce oprávnených žiadateľov so zahraničnými subjektami alebo partnermi (výber inkubátorov, inovačné projekty s TRL 3-6 a projekty na implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a podporu technologických, digitálnych a sociálnych inovácií).

V rámci žiadosti o dotáciu by ste mali sa mali preukázať skúsenosťami z minimálne 2 projektov realizovaných v oblasti inovačných aktivít zameraných na podporu a rozvoj spoločnosti alebo na podporu podnikateľského ako aj neziskového sektora.

Čo môžem získať?

Na túto výzvu ministerstvo vyčlenilo 1,1 milióna eur. Z tohto balíka na svoj projekt môžete získať dotáciu v rozmedzí od 30 tisíc do 100 tisíc eur. Je potrebné myslieť na to, že výzva vám poskytne dotáciu len do výšky 95 % hodnoty projektu. Zvyšných 5 % teda budete musieť spolufinancovať z iných zdrojov.

Na túto výzvu sa vzťahuje podmienka čerpania de minimis. Ak tento pojem nepoznáte, pozrite si jednoduchý prehľad na stránke: Viete čo je pomoc de minimis? Toto by ste mali vedieť.

Ako a dokedy požiadať?

V prípade, že máte záujem o dotáciu, zaregistrujte sa na webe MIRRI. Potom máte dve možnosti:

 1. Buď si uložíte vygenerovaný formulár a vložíte do podateľne cez elektronickú schránku slovensko.sk alebo
 2. formulár vytlačíte, podpíšete a doručíte v listinnej forme do podateľne MIRRI (osobne alebo poštou – okrem toho musíte zaslať podklady aj emailom).

Okrem vygenerovaného formulára nesmiete zabudnúť na povinné prílohy. Všetko treba stihnúť najneskôr do 12. októbra 2021, do polnoci. Pre získanie kompletných informácií k tejto výzve si preštudujte stránku MIRRI.


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *