Posted on

Program OPORA podporuje organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne služby v tom, aby uľahčili ľuďom so znevýhodnením zapojiť sa do spoločnosti. Cieľom programu je podporiť tvorbu a realizáciu individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov a prispieť tak k zvyšovaniu kvality života konkrétnych ľudí so špeciálnymi potrebami. Tento rok nadácia vyčlenila sumu 60 tisíc eur, z ktorej môžeš pre svoj projekt získať až 1500 eur. Uzávierka predkladania projektov je 24. marca 2024.

Kto môže získať grant?

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 • mimovládne organizácie,
 • organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby,
 • špeciálne školy,
 • obce a mestá (v prípade, že sú zriaďovateľom zariadenia),
 • iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci.

Na aké aktivity dostanem grant?

 • Zvýšenie alebo zlepšenie kvality života konkrétneho klienta – užívateľa sociálnych služieb.
 • zlepšenie možnosti integrácie konkrétneho klienta do spoločnosti.
 • podpora zručnosti klienta, ktoré povedú k vytvoreniu a udržaniu kontaktov s ľuďmi z bežného života.
 • umožniť konkrétnemu klientovi v čo najväčšej možnej miere rozhodovať o svojom živote.
 • poskytovanie sociálne služby, ktoré budú vychádzať z individuálnych potrieb konkrétneho klienta.
 • aktivity, ktoré budú smerovať k väčšej nezávislosti a samostatnosti konkrétneho klienta.
 • aktivity, ktoré budú smerovať k aktivizácii konkrétneho klienta a budú zlepšovať jeho zručnosti a schopnosti.

Pod znevýhodnenými skupinami obyvateľstva rozumieme: telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených ľudí, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy, opustených starších ľudí, ľudí bez domova atď.

Čo môžem získať?

Maximálna výška podpory, ktorú môžeš pre svoj projekt získať je 1 500 eur z celkovej sumy 60 tisíc eur.

Ako a dokedy požiadať?

Svoju žiadosť môžeš podať cez online formulár Nadácie SPP do 24. marca 2024, do 24:00 hod. Nevyhnutnou podmienkou pred podaním žiadosti je registrácia v systéme egrant.

Dôležité odkazy

Oficiálny web výzvy
Plné znenie výzvy
Podať žiadosť


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *