Posted on

Životné prostredie je jednou zo strategických oblastí podpory Nadácie ZSE. Momentálne je otvorený ďalší ročník grantového programu Mením na zeleň, ktorý reaguje na potrebu konať v záujme záchrany nášho prostredia tu a teraz, regionálne, s jasným dosahom na komunitu. Prihlás svoj projekt do tretieho ročníka programu a získaj grant až 2 tisíc eur z celkovej sumy 70 tisíc eur. Čas máš do 27. marca 2024.

Kto môže získať grant?

O podporu z programu sa môžu uchádzať:

 • mimovládne organizácie, 
 • centrá voľného času,
 • komunitné centrá,
 • obce a mestá,
 • školy a školské zariadenia pôsobiace v distribučnej oblasti ZSE.

Na aké aktivity dostanem grant?

Program podporí projekty zamerané na:

 • environmentálne vzdelávanie,
 • využívanie obnoviteľných zdrojov,
 • vedu a výskum v oblasti environmentálnych tém,
 • ochranu krajinných prvkov a ekotypov,
 • cirkulárnu ekonomiku,
 • udržateľný spôsob života ľudí,
 • znižovanie uhlíkovej stopy.

Čo môžem získať?

V tomto ročníku grantového programu Nadácia ZSE prerozdelí sumu 70 tisíc eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 tisíc eur.

Ako a dokedy požiadať?

Projekt spolu s prílohami je potrebné predložiť elektronicky prostredníctvom online formuláru na stránke www.nadaciazse.sk.

Termín uzávierky podávania projektov je 27. marca 2024.

Dôležité odkazy

Oficiálny web výzvy
Plné znenie výzvy
Podať žiadosť


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *