Posted on

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky zverejnil výzvu pre verejné vysoké školy na podporu nových učiteľských študijných programov. Nové študijné programy by mali podporiť zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, vrátane vzdelávania detí a žiakov s odlišným materinským jazykom, rozvoj digitálnych kompetencií a posilňovanie rovnosti medzi mužmi a ženami. Na jednu žiadosť môžeš žiadať až 490 tisíc eur z celkovej sumy 2,5 milióna eur. Výzva sa uzavrie 30. júna 2025.

Kto môže získať grant?

Oprávneným žiadateľom je verejná vysoká škola uskutočňujúca učiteľské študijné programy v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy.

Na aké aktivity dostanem grant?

  • Podpora vzniku nových učiteľských študijných programov,
  • príprava a rozvoj učiteľov na nový obsah a formy vzdelávania,
  • zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, vrátane vzdelávania detí a žiakov s odlišným materinským jazykom, rozvoj digitálnych kompetencií a posilňovanie rovnosti medzi mužmi a ženami.

Čo môžem získať?

Finančnú podporu od 70 tisíc eur až do 490 tisíc eur na jednu žiadosť.

Za oprávnené výdavky v rámci tejto výzvy sa považujú výdavky potrebné na zabezpečenie vytvorenia a akreditácie nového učiteľského študijného programu.

Finančné prostriedky budú poskytnuté formou refundácie.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov spolu s potrebnými prílohami vyplň najneskôr 30. júna 2025 prostredníctvom Informačného systému Plánu obnovy.

Nevyhnutnou podmienkou je registrácia v uvedenom systéme, po ktorej sa budeš môcť prihlásiť do systému a následne vyplniť a odoslať žiadosť.

Dôležité odkazy


Zdroj: ispo.planobnovy.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *