Posted on

Audiovizuálny fond je verejná inštitúcia, ktorá podporuje rozvoj audiovizuálneho sektora na Slovensku. Momentálne môžeš žiadať o poskytnutie dotácie na distribúciu a prezentáciu audiovizuálnych diel v podprograme 2.1 a na podporu návštevnosti na slovenské kinematografické diela v podprograme 2.3. Termín uzávierky pre podprogram 2.1 je 25. november 2024. Svoju žiadosť o poskytnutie dotácie do podprogamu 2.3 máš možnosť odoslať do 22. apríla 2024.

Kto môže získať grant?

Oprávneným žiadateľom je:

  • výrobca slovenských audiovizuálnych diel,
  • distributér audiovizuálnych diel,
  • osoba zabezpečujúca propagáciu a/alebo podporu rozširovania audiovizuálnych diel vykonávaním prezentačnej, propagačnej alebo marketingovej činnosti alebo organizovaním verejného kultúrneho podujatia,
  • prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia.

Na aké aktivity dostanem grant?

Priority podpornej činnosti pre túto výzvu sú:

  • Distribúcia slovenských audiovizuálnych diel vrátane zabezpečenia multi-modálneho prístupu k slovenským audiovizuálnym dielam
  • Distribúcia zahraničných kinematografických diel v Slovenskej republike vrátane zabezpečenia výroby slovenského znenia
  • Prezentácia slovenskej audiovizuálnej kultúry a priemyslu, výročné ceny a iné prezentačné podujatia, zabezpečenie účasti slovenských audiovizuálnych diel na podujatiach v zahraničí, podpora výroby cudzojazyčného znenia slovenských audiovizuálnych diel určených pre detského diváka (do 12 rokov) na účel verejného šírenia diela v zahraničí
  • Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela

Čo môžem získať?

Suma podpory bude vypočítaná podľa jednotkovej sadzby za každú predanú vstupenku na audiovizuálne predstavenie slovenského kinematografického diela.

Do výpočtu sumy podpory možno zaradiť iba preukázateľne predané vstupenky na audiovizuálne predstavenie, ktoré bolo uskutočnené v období od 1.1.2023 do 31.12.2023.

Detaily o výške podpory nájdeš v celom znení výzvy.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa doručujú počas celého obdobia výzvy do 22. apríla 2024 v prípade podprogramu 2.3 alebo do 25. novembra 2024 v prípade podprogramu 2.1.

  • osobne kancelárii fondu na adrese jeho sídla počas stránkových hodín
  • doporučenou poštou alebo kuriérom na adresu sídla fondu.

Dôležité odkazy


Zdroj: ispo.planobnovy.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *