Posted on

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky otvorilo výzvu, ktorá podporí rozvoj elektromobility formou budovania a rozvoja nabíjacej infraštruktúry. Ministerstvo vyčlenilo pre túto výzvu viac ako 6 miliónov eur. V rámci jedného kola môžeš predložiť maximálne jednu malú a jednu veľkú žiadosť. Najbližší termín uzávierky pre podanie žiadostí je 31. marec 2024.

Kto môže získať grant?

Oprávneným žiadateľom je fyzická alebo právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri SR alebo podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia.

Na aké aktivity dostanem grant?

Grant sa poskytuje výlučne na výstavbu verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, a to konkrétne:

  • budovanie nabíjacieho bodu AC 11+ kW;
  • budovanie nabíjacieho bodu DC 50+ kW;
  • budovanie nabíjacích bodov v kombinácii;
  • budovanie nabíjacieho parku (nabíjací hub) verejne prístupných staníc.

Čo môžem získať?

Maximálne oprávnené jednotkové ceny na jeden nabíjací bod :

  • jeden nabíjací bod AC ≥ 11 kW –   3 tisíc eur 
  • jeden nabíjací bod DC ≥ 50 kW – 29 tisíc eur

Prostriedky je možné poskytnúť najviac do výšky 50 %   celkových oprávnených  výdavkov, to znamená:

  • na jeden nabíjací bod AC ≥ 11 kW  najviac vo výške 1 500 eur 
  • na jeden nabíjací bod DC ≥ 50 kW najviac vo výške 14 500 eur. 

Celková výška prostriedkov pre túto výzvu je 6 084 500 eur bez DPH..

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov spolu s potrebnými prílohami vyplň prostredníctvom Informačného systému Plánu obnovy.

Nevyhnutnou podmienkou je registrácia v uvedenom systéme, po ktorej sa budeš môcť prihlásiť do systému a následne vyplniť a odoslať žiadosť.

Výzva sa uzavrie po vyčerpaní alokovanej sumy určenej pre výzvu.

Dôležité odkazy


Zdroj: ispo.planobnovy.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *