Posted on

V súčasnosti ešte stále množstvo podnikateľov a podnikov na Slovensku nemá informáciu o možnosti dotácie z Ministerstva hospodárstva SR. Ministerstvo má pritom k dispozícii nástroj s názvom Regionálna investičná pomoc, ktorá je určená na podporu konkurencieschopnosti a znižovanie regionálnych rozdielov. Podporuje konkrétne oblasti a podnikateľ tak môže získať pekný podiel finančných prostriedkov napríklad na zriadenie novej prevádzky, rozšírenie kapacít či diverzifikáciu výroby a služieb. Čo je najdôležitejšie, netreba sa ponáhľať s termínmi. O financie požiadaš vtedy, keď to je aktuálne pre teba.

Kto môže získať grant?

Podpora z Regionálnej investičnej pomoci je určená podnikateľom, teda právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí podnikajú na Slovensku a sú zapísaní v živnostenskom alebo obchodnom registri.

Na aké aktivity dostanem grant?

Schéma podporí projekty z týchto oblastí:

 • priemyselná výroba;
 • technologické centrum;
 • kombinácia priemyselnej výroby a technologického centra;
 • centrum podnikových služieb.

Počiatočná investícia musí byť zameraná na jednu z aktivít:

 • zriadenie novej prevádzkarne;
 • rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne (aspoň o 15 %);
 • diverzifikácia produkcie existujúcej prevádzkarne o výrobky alebo o služby, ktoré v prevádzkarni doposiaľ neboli vyrábané alebo poskytované;
 • zásadná zmena celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne.

Čo môžem získať?

V rámci schémy vieš dostať nasledovnú formu pomoci:

 • dotácia na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
 • príspevok na vytvorené nové pracovné miesta
 • úľava na dani z príjmov
 • prevod alebo nájom nehnuteľnosti za nižšiu hodnotu

Výška maximálnej investičnej pomoci:

 • Západné Slovensko: 30 % nákladov
 • Stredné Slovensko: 40 % nákladov
 • Východné Slovensko: 50 % nákladov

Ak budeš o pomoc žiadať ako mikro alebo malý podnik, môžeš dostať o 20 % viac, v prípade stredného podniku je to 10 % vyššia suma.

Takisto, v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu sa maximálna intenzita pomoci zvýši o 10 %. Táto podmienka platí pre nasledovné regióny:

 • Partizánske, Prievidza, Banská Štiavnica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Košice-okolie, Košice I-IV, Michalovce

Výška pomoci sa líši v závislosti od oblasti, na ktorú budeš žiadať financie. Všetky ďalšie detaily nájdeš vo výzve.

Ako a dokedy požiadať?

Možnosť podať si žiadosť o investičnú pomoc je otvorená celoročne. V prípade záujmu si dôkladne preštuduj podmienky a vyplň žiadosť. V procese prípravy žiadosti je potrebné kontaktovať Ministerstvo hospodárstva SR.

Dôležité odkazy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *