Posted on

Founders Challenge je regionálny akceleračný program kde stredoškoláci súťažia o najlepší podnikateľský nápad. Inovačné centrum Košického kraja tak motivuje stredoškolákov k podnikavosti s reálnou víziou na životaschopné podnikanie. Študentovi tak stačí prísť s nápadom, založí si tím, naučí sa s nápadom pracovať a podnikať, využije rady mentora a vytvorí si prototyp, ktorý nakoniec odprezentuje na inovačnom festivale Innoveast. Najlepšie prezentácie dostanú finančnú podporu na ďalší rozvoj, ktorý ma byť prípravou na pokračovanie na košických univerzitách.

Kto na Founders Challenge súťaží?

Akceleračný program je otvorený iba vybraným stredným školám Košického kraja, konkrétne študentom 2. až 4. ročníka. Podnikateľské nápady však môžu pochádzať z akejkoľvek oblasti bez obmedzenia v téme. Študent sa môže programu zúčastniť aj sám v prípade, že ešte nemá k dispozícii vlastný tím.

Podnikateľské myslenie už na strednej

Inovačné centrum Košického kraja chce v Košickom kraji rozbehnúť fungujúci systém rozvoja talentov na medzi mladými. Práve to je dôvod, prečo sa sústredí na podnietenie podnikateľského myslenia už na stredných školách.

Celý proces by do seba mal strategicky zapadať a v spolupráci s košickými univerzitami by tak mohol prispieť k vyššiemu počtu podnikavých mladých ľudí, ktorí si zakladajú fungujúce startupy a firmy.

Očakáva sa, že investícia do mladých sa takto vráti do regionálneho hospodárstva vo forme zlepšeného inovačného ekosystému, ktorý je motorom vyspelej ekonomiky a blahobytu obyvateľstva.

Ako program prebieha?

V rámci ročníka Founders Challenge 2023 študenti budú svoje podnikateľské nápady rozvíjať od decembra do apríla. Slúžia na to 4 komponenty: Práca s nápadom, Rozvoj nápadu, Začni podnikať a Ukáž nápad svetu.

V priebehu tohto obdobia študenti dostanú kvalitný tréning a mentoring, kde si svoj nápad validujú, získajú kompetencie v podnikaní ale aj potrebných témach ako je e-commerce či digitalizácia, vytvoria si obchodný a finančný model a nakoniec sa pozrú na efektívne odprezentovanie nápadu pred investorom.

Celé to vyvrcholí odprezentovaním nápadu na veľkom finále – najväčšom regionálnom inovačnom festivale INNOVEAST. Najlepšie nápady môžu získať finančné odmeny v celkovej výške 3 500 eur a okrem toho získajú možnosť dokončiť svoj nápad na regionálnych univerzitách.

Founders challenge Košický kraj

Dôležité odkazy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *