Posted on

Štartuje druhá edícia iniciatívy EÚ, v rámci ktorej môžeš vyhrať až 100 tisíc eur a celkovo je v súťaži až 1 milión eur. Súťaž myEUspace, ktorú organizuje EUSPA  – Agentúra Európskej únie pre vesmírny program, je určená pre startupy a podnikateľov, ktorí majú nápad alebo hotové riešenie, ako sú napríklad mobilné aplikácie, nositeľné zariadenia alebo robotický výrobok využívajúci satelitné dáta. Pre účasť v súťaži sa nemusíš špecializovať vo vesmírnom odvetví. Žiadosti sa prijímajú v troch rôznych súťažných cestách, ktoré sú prispôsobené stupňu pokročilosti projektu.

Využi dáta z európskych vesmírnych programov

V rámci vesmírnej politiky EÚ vyvíja Európska únia dva hlavné vesmírne programy: globálny satelitný navigačný systém Galileo a systém pozorovania Zeme Copernicus.
Satelitné dáta z týchto programov sú široko dostupné pre voľné použitie a zoznam oblastí, v ktorých sa produkty na nich založené uplatňujú, pokrýva prakticky všetky odvetvia ekonomiky.
súťaž myEUspace vesmír startupy
Dokázali to aj účastníci predchádzajúceho ročníka súťaže. Medzi víťazné projekty patrí okrem iného aplikácia pre udržateľné precízne poľnohospodárstvo, platforma zvyšujúca bezpečnosť cestnej premávky využívajúca navigačné dáta a pozorovanie Zeme a riešenie pre automatické sledovanie sadania pôdy na staveniskách.

Témy súťaže

Cieľom súťaže myEUspace je podporiť prelomové riešenia, ktoré vzájomne spájajú pokročilé technológie, inovatívne nápady a obrovský potenciál dát pochádzajúcich z vesmíru.
Navrhované projekty musia spadať do jednej z troch tematických oblastí:
  • Space My Life – spotrebiteľské riešenia, ako sú mobilné aplikácie, nositeľné zariadenia (inteligentné hodinky, inteligentné okuliare, fitness trackery atď.), drony alebo robotické zariadenia, ktoré sú odpoveďou na hlavné spoločenské výzvy v tematických oblastiach, ako sú zdravie, bezpečnosť a ochrana občanov, hry a zábava, šport a fitnes a turistika
  • Our Green Planet – inovatívne riešenia výziev v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľného života, ktoré prispievajú k realizácii Európskej zelenej dohody, a tiež nástroje podporujúce zelenú transformáciu podnikov
  • Dive In Deep Tech – inovatívne riešenia spájajúce dáta z vesmírnych programov EÚ so špičkovými technológiami, ako sú umelá inteligencia (AI), kvantové technológie (výpočtová, senzorická, simulačná, šifrovacia atď.), blockchain, metaverse a rozšírená realita (Augmented Reality (AR) ) / Mixed Reality (MR) / Virtual Reality (VR).
Výherný fond vo výške 1 000 000 eur pre najlepšie aplikácie má povzbudiť inovátorov na podávanie prihlášok, ale podľa organizátorov je finančná injekcia iba jednou z mnohých výhod účasti v súťaži.

3 cesty prihlásenia sa

Nápad

V závislosti od pokročilosti projektu je možné sa prihlásiť do súťaže troma spôsobmi. V rámci Cesty „prihlásenie nápadu“ sa prijímajú prezentácie návrhov v teoretickej fáze spolu s popisom praktického využitia nápadu so zohľadnením potrieb klienta a problémov, ktoré daný nápad rieši.
Nápady v rámci tejto cesty sa môžu predkladať do 30. novembra 2022.

Prototyp

Cesta „prihlásenie prototypu“ zahŕňa projekty vo fáze prototypu alebo beta verzie, ktoré už boli otestované vo vhodnom prostredí. Pri aplikácii v rámci tejto cesty je potrebné pripraviť popis praktického využitia riešenia, potrieb klienta a hodnotovej ponuky (value proposition).
Lehota na podanie prihlášok v rámci tejto cesty končí 10. februára 2023.

Výrobok

Cesta „prihlásenie výrobku“ sa vzťahuje na riešenia, ktoré sú pripravené na komercializáciu alebo už fungujú na trhu. Rovnako ako vo vyššie uvedenom prípade návrh musí obsahovať príklad praktického využitia výrobku, popis potrieb klienta a hodnotovú ponuku.
Prihlášky v rámci tejto cesty sa budú prijímať do 25. apríla 2023.
Všetky projekty sa budú hodnotiť z hľadiska inovačnej a technologickej úrovne, trhového potenciálu, uskutočniteľnosti a prevádzkovej kapacity a využitia dát získaných z vesmíru. Víťazi všetkých ciest budú pozvaní na Deň podnikania EUSPA, ktorý sa uskutoční 1. júna 2023, kde budú mať príležitosť prezentovať svoje riešenia pred súťažnou porotou a pozvanými hosťami.

Ako sa prihlásiť?

Podrobné podmienky účasti, termíny na podanie prihlášok a prihlasovacie formuláre sú k dispozícii na internetových stránkach organizátora.
Termíny prihlásenia závisa od jednotlivých „ciest“ (vyššie), ktorými sa vydáš. Posledný možný termín je 25. apríl 2023.

Dôležité odkazy

Informácie prevzaté z webu planetpartners.prowly.com


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *