Posted on

Kríza spôsobená ochorením COVID-19 pravdepodobne výrazne ovplyvní mladé firmy. V dôsledku toho dôjde k poklesu miery zakladania startupov, k ich čoraz častejšiemu zatváraniu, ako aj k ich pomalšiemu rastu. Veľa sa o tom hovorí ale nikto zatiaľ nemá presné dáta k stavu v startupovom prostredí. JRC vyinulo nástroj s názvom Startupová kalkulačka. Podľa nej je pravdepodobné, že v dôsledku uvedených skutočností dôjde na Slovensku k významným agregovaným stratám predstavujúcim až 6,9 % v rámci trendu zamestnanosti v roku 2020. Išlo by o straty, ktoré patria medzi najvyššie v rámci krajín EÚ.

Do roku 2030 výrazný pokles pracovných miest

V období rokov 2020 až 2030 by kumulatívny pokles pracovných miest mohol predstavovať až 341 tisíc pozícií. Obzvlášť výrazne sa to môže dotknúť slovenského sektora služieb, keďže mimoriadne dôležitými tvorcami pracovných miest v ňom sú práve mladé firmy.

Z prvých údajov vyplýva, že pandémia ochorenia COVID-19 osobitne výrazne zasiahla podnikateľskú činnosť startupov, čo môže mať dramatické a trvalé účinky na celkovú zamestnanosť. V záujme posúdenia týchto vplyvov vyvinulo JRC spomínanú startupovú kalkulačku.

Informácie o jej uplatňovaní na Slovensku, ako aj v ďalších ôsmich krajinách EÚ sa uvádzajú v aktuálnej správe. Vďaka startupovej kalkulačke možno uskutočniť analýzu scenára a tak vypočítať vplyv, ktorý má prerušenie činnosti startupov na celkovú zamestnanosť v členských štátoch EÚ a ich hospodárskych odvetviach.

Kľúčový sektor služieb

Štatistiky v správe ukazujú, že Slovenská ekonomika vyššiu mieru vstupu a výstupu podnikov ako je priemer EÚ. Začínajúce podniky (firmy s nulovým vekom) tvoria viac ako 3% celkovej zamestnanosti, zatiaľ čo firmy do veku 5 rokov tvoria spolu takmer 17%.

Ak sa pozrieme na odvetvové členenie tak práve sektor služieb prispieva k väčšine obchodnej dynamiky celkového hospodárstva. Podielom mladých firiem v tomto segmente je nad úrovňou 50%. Zamestnanosť mladých firiem sa v tomto prípade pohybuje na úrovni takmer 22%. Priemysel a výroba majú podiel na zamestnanosti mladých firiem tesne nad 7%.

Zamestnanosť sa vyrovná do roku 2026

Tlmený vstup firiem na trh v roku 2020 v dôsledku krízy COVID-19 môže byť výsledkom odloženia začiatočných rozhodnutí s pevnejším vstupom v roku 2021. Toto by bolo platné najmä ak to bude podporené konkrétnymi politikami zameranými na začínajúce podniky. Tie by mohli znížiť prekážky vstupu, podporovať inovácie a uvoľniť finančné obmedzenia.

V spomínanej správe bol simulovaný optimistický výhľad na odrazenie sa od počtu začínajúcich podnikov. Podľa nej sa po počiatočnom „negatívnom šoku“ počet začínajúcich podnikov v roku 2021 zvýši na maximálnu úroveň zaznamenanú v časových radoch.

To znamená, že po počiatočnom prudkom poklese agregovanej zamestnanosti práve zvýšený počet začínajúcich podnikov v roku 2021 spôsobí zlepšenie trendu zamestnanosti. V takom prípade sa zníži kumulatívna strata pracovných miest v celkovej výške okolo 231 tisíc. Vďaka lepšiemu výhľadu dosiahne súhrnná zamestnanosť do roku 2026 úroveň pred rokom COVID-19.

Celú správu si môžete prečítať na tomto odkaze.

Zdroj informácií: innonews.blog


Q&A granty


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *