Posted on

Výzvy na predkladanie návrhov projektov v novom programe Erasmus+ 2021 – 2027. V tejto fáze nejde o výzvu pre študentov a učiteľov ale práve pre verejné a súkromné subjekty, pôsobiace v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré budú študijné pobyty poskytovať. Cieľom nového programu Erasmus+ je prispieť k zavádzaniu nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni. Ohľad sa berie predovšetkým na inklúziu, digitalizáciu, udržateľný rozvoj a aktívnu participáciu mladých ľudí. Podľa oblasti, do ktorej sa chcete zapojiť, sú stanovené rôzne termíny počas roka 2021. Ten najbližší je však už 11. mája.

Informovali o tom SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport.

Kto môže požiadať o grant?

Každý verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Okrem toho môžu skupiny mladých ľudí pôsobiace v oblasti práce s mládežou, hoci nie nevyhnutne v kontexte mládežníckej organizácie, požiadať o finančné prostriedky na mobilitu mladých ľudí a pracovníkov s mládežou v oblasti vzdelávania, ako aj na strategické partnerstvá v oblasti mládeže.

V prípade žiadania do 60 tisíc eur budete musieť prehlásiť, že máte stabilnú finančnú kapacitu počas roka. V žiadosti nad 60 tisíc si túto skutočnosť budú aj overovať.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Výzva poskytuje príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáží v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny
zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania.

Aktivity, o ktoré sa môžete uchádzať, sú rozdelené do tzv. akcií nasledovne:

 • Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, ktorá predstavuje:
  • mobility v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže a činnosti s účasťou mládeže;
  • akreditácie na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a mládeže.
 • Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, ktorá zahŕňa partnerstvá pre spoluprácu (kooperačné partnerstvá a drobné partnerstvá), partnerstvá pre excelentnosť, pre inovácie, ako aj neziskové športové podujatia.
 • Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora rozvoja politiky a spolupráce, v rámci ktorej sa realizuje Európska mládež spolu.
 • Akcie Jean Monnet – realizované v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy.

Čo môžem získať?

Získať môžete finančné prostriedky na vyššie uvedené aktivity. Pre všetky oprávnené krajiny je rozpočet Erasmus+ stanovený na približne 26 miliárd eur. 

Výška pridelených grantov a tiež dĺžka trvania projektov závisia od rozličných faktorov, akými sú napríklad typ projektu a počet zapojených partnerov.

Ako a dokedy podať žiadosť?

Všetci žiadatelia, ktorí ešte nie sú registrovaní, si musia zaregistrovať EÚ login https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc. Ak ho ešte nemáte, budete potrebovať aj PIC kód: Chcete žiadať Horizon? Budete potrebovať PIC.

Návrhy projektov v rámci Kľúčovej akcie 1 je potrebné podať do:

 • 11. mája 2021 pre mobility v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,
 • 11. mája 2021 a 5. októbra 2021 pre mobility v oblasti mládeže,
 • 19. októbra 2021 na akreditácie na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a mládeže.

Návrhy projektov v rámci Kľúčovej akcie 2 je potrebné podať do:

 • 20. mája 2021 vo všetkých oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu;
 • 3. novembra 2021 pre drobné partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Termínov pre jednotlivé časti akcií je viac. Môžete si ich pozrieť v tomto dokumente na strane 3.

Dokumenty s podrobnejšími inštrukciami o výzve nájdete na odkaze: erasmusplus.sk.

Webové sídlo Erasmus+ Európskej komisie nájdete na odkaze: Program Erasmus +.

Informácie sme čerpali z webu erasmusplus.sk a ec.europa.eu


Q&A granty


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *