Posted on

Tému problematiky úspešného preniknutia do projektov Horizont som takpovediac odsledoval počas svojej práce s projektami. Článok som sa nažil prispôsobiť tak, aby mu porozumel aj začiatočník, ktorý o programe Horizont Európa doposiaľ nepočul. Pozrite si 7 jednoduchých krokov, na ktoré treba pamätať a výsledok sa skôr či neskôr určite dostaví.

V skratke o projektoch Horizont

Ak sledujete grant UP tak program Horizont Európa (HEU) už poznáte. Pre rýchlu aktualizáciu si spomeňme kľúčové body:

  • Horizont je považovaný za „prvú ligu“ medzi európskymi grantmi, je to kľúčový finančný nástroj pre výskum a inovácie v Európe s astronomickým rozpočtom okolo 100 miliárd eur.
  • Okrem veľkých peňazí sa viete dostať k množstvu kontaktov v EÚ ale aj vo svete, a čoraz viac firiem ide do Horizontu aj z pohľadu prestíže.
  • Väčšina projektov, ktoré bežia pod HEU je konzorciálnych, to znamená, že sa treba sieťovať s partnermi z iných krajín aby benefitovala Európa ako taká a aby dochádzalo k vzájomnej spolupráci.

3 piliere Horizont Európa

  • Pozrite si obrázok s troma piliermi: 1. pilier sa venuje prevažne jednotlivcom, výskumníkom a základnému výskumu. V 2. pilieri ide väčšinou o aplikovaný výskum a inovácie, témy sú rozdelené do klastrov, ktorých je šesť. 3. pilier sa hrubo povedané venuje aplikačnej fáze riešení zavádzaných na trh. Tu sa podporujú napríklad startupy na všetkých úrovniach vývoja, inovatívne služby a tovary smerujúce už na trh, large-scale a cutting edge riešenia s vysokým dopadom a tiež vysoko rizikové záležitosti. Patria tu aj známejšie podprogramy EIT a EIC.

Vypočujte si tento článok aj vo forme podcastu

Podcast 45 | 7 krokov k úspechu v projektoch Horizont Európa

7 krokov k úspechu v medzinárodných projektoch

Poďme rovno na vec a skúsim vám stručne predstaviť 7 krokov, ktoré treba brať vážne, ak chcete preniknúť do projektov typu Horizont Európa a ďalších medzinárodných projektov s ambíciou byť v týchto projektoch úspešný. Určite tomu treba dať šancu aspoň 2 roky, kým sa dostaví prvý významný úspech ale ide to samozrejme aj skôr. Závisí to na šťastí a okolnostiach.

1. krok: Ujasnite si, čo chcete robiť

Úplne prvá vec je ujasniť si CIEĽ, čo chcem robiť, čo idem robiť a prečo to idem robiť. Musíte mať jasnú predstavu, na čo vám je projekt ako je Horizont, či je to naozaj o finančnej podpore, o prestíži, alebo či je to nástroj k niečomu, čo je väčšieho rozsahu, ako napríklad rozbehnúť masívnu spoluprácu na projektoch s európskymi partnermi.

Tiež to môže byť spôsob, ako zistiť, že grant vlastne nepotrebujete, preto je to hneď prvý krok. Pretože granty sú špecifické v tom, že suplujú hlavne oblasti, kde trh zlyháva, riešenie nedáva alebo zatiaľ nedáva ekonomický zmysel, a súkromný investor alebo banka do vás nechce investovať z dôvodu príliš vysokého rizika.

Snažte sa tento svoj cieľ udržať jednoduchý, spíšte si to na nie viac ako jednu A4 v štruktúrovanej forme. Dôležitá je základná myšlienka, zdroje, ktoré na to potrebujem, partneri ktorých na to potrebujem a ďalšie veci. Majte tento plán stále pred sebou a neodbočujte od svojho cieľa.

Nezabudnite na TRL

V rámci tejto jednej A4-ky si tiež určte svoju úroveň pripravenosti technológie, v skratke TRL, alebo Technology Readiness Level. Ak ste o TRL ešte nepočuli, skúste si predstaviť stupnicu od 1 do 9, a pomyselne si ju rozdeľte na 3 časti.

  • Prvá tretina je fáza objavovania, teda stupeň 1, 2 a 3 – úplný začiatok riešenia.
  • Druhá tretina tejto stupnice, teda stupne 4, 5 a 6 sú stupne vývoja, rozvoja a developmentu. Väčšina projektov začína práve na týchto úrovniach, vo väčšine výziev nájdete práve požiadavku na takéto štartovacie úrovne, čo tiež závisí od typu akcie výzvy – či ide o IA, RIA alebo CSA.
  • Tretia posledná tretina stupnice už predstavuje vysokú mieru pripravenosti technológie, teda demonštračnú a zavádzaciu fázu. Často máte vo výzve definované, že na tieto čísla, dajme tomu TRL 7-8 sa treba do ukončenia projektu dostať.

úrovne a fázy TRL

2. krok: Nájdite si výzvu

Podčiarkujem, musíte si vedieť nájsť správnu výzvu. Takú, ktorá bude vhodná pre váš cieľ, ktorý ste si spísali na svoju stranu A4. Nebudem vám uvádzať konkrétne výzvy, pretože tie sa neustále menia a aktualizujú (aby ste zostali v obraze, odoberajte náš newsletter).

Naučím vás však, kde si tieto výzvy môžete vyhľadať. Centrálny web, kde nájdete všetky výzvy Európskej komisie, sa volá Funding & Tender Opportunities Portal (FTO). V čase písania článku tam bolo okolo 900 aktuálne otvorených alebo očakávaných výziev a tendrov. Takže je z čoho vyberať a všetko je to dostupné aj pre Slovákov. Na tomto portáli si stačí zadať kľúčové slovo toho, čo chcete riešiť, a portál vám vyhodí určite minimálne niekoľko výziev.

Druhý typ výziev, ktorý by som rád spomenul je jednoduchšia forma Horizontu a tou sú kaskádové výzvy, ktoré nájdete tiež na FTO portáli ako Competitive Calls. Ide o výzvy, ktoré boli vyhlásené pod bežiacimi projektami Horiont 2020 alebo Horizont Európa. Sú jednoduchšie na administráciu, dá sa povedať že je tam aj vyššia šanca uspieť ale zodpovedá tomu aj nižší rozpočet ako je tomu v hlavných výzvach HEU.

3. krok: Sieťujte sa

Teraz nejaké praktické veci – networking. Treba pochopiť, že hodnotitelia projektov sa stále pozerajú na to, do akej miery je konzorcium, ktoré predkladá projekt, schopné. Všímajú si, či konzorcium dokáže zaimplementovať riešenie, ktoré v návrhu popisuje. Dôležitú rolu zohrávajú aj úspešne realizované projekty, teda minulé skúsenosti a projektová história, ako sú partneri partneri projektu etablovaní a tak ďalej.

Ako na to? Najjednoduchšie je začať využívať brokerage eventy, ktoré sú väčšinu tématicky zamerané na konkrétne výzvy, teda združujú sa tam organizácie, ktoré majú záujem spolupracovať v danej konkrétnej výzve. Tento fakt rapídne zvyšuje šance na úspešný matching, teda nájdenie vhodného partnera do projektu.

Po pandemickom období sú tieto brokerage podujatia organizované často aj online alebo minimálne hybridne, čo šetrí čas, peniaze a viete sa tak low-costovo dostať do projektového konzorcia.

6 tipov ako sa dostať do úspešného projektového konzorcia

Odporúčam vybrať si a osloviť partnerov, ktorí majú za sebou dobrú históriu úspešných projektov. To si viete overiť na FTO portáli, v časti Partner search, ktorú nájdete v menu na tomto portáli. Na každý brokerage sa svedomito a cieľavedome pripravte a nie je veľmi pravdepodobné, že by ste nezohnali konzorcium, ktoré by vás zobralo „na palubu“.

Na začiatok je rozumné skôr pridať sa do konzorcia so spoločnými tematickými záujmami ako pokúsiť sa koordinovať vlastný projekt a hľadať si partnerov, ktorých budete riadiť. Koordinátor je kľúčová a pomerne náročná úloha a závisí na ňom, či projekt bude schválený alebo nie. Postupom času samozrejme úlohu tohto koordinátora preberiete, ale ako všade, aj tu platí, že sa k tomuto bodu je potrebné najprv „preskákať“.

Posledná poznámka: ak už ste na nejakom brokerage evente alebo hoci aj podujatí iného typu osobne, tak vedzte, že coffee breaky nie sú len na popíjanie kávičky. Coffee breaky sú nepísaný priestor na dohadovanie spolupráce. Neignorujte, ale cielene využívajte coffee breaky.

4. krok: Vypracujte projektový návrh

Samotná práca na projektovom návrhu je asi najotravnejšia časť, ale absolútne nevyhnutná. Aj keď každý to asi máme inak. V každom prípade platí, že bez práce nie sú koláče a na projektovom návrhu sa proste bude treba trochu potrápiť.

V rámci tohto kroku sa skúste vžiť do role hodnotiteľa a skúste od začiatku projekt písať tak, aby to mal hodnotiteľ čo najjednoduchšie. Treba si uvedomiť, že hodnotiteľ má na ohodnotenie niekedy tridsiatich, niekedy sedemdesiatich strán, tak asi hodinku (prečítať, ohodnotiť, vyplniť hodnotiace formuláre), pretože často hodnotí viacero projektov naraz. Ak aj nie, hodnotitelia väčšinou majú aj iné úväzky. Čiže váš projektový návrh nebude čítať, ale skôr skenovať.

10 tipov ako napísať vynikajúci projektový zámer

Celý projekt skúste písať konzistentne z kapitoly na kapitolu, a tiež tak, aby to pochopil aj človek z úplne inej oblasti. Čiže čo najzrozumiteľnejšie. Ak váš zámer hodnotiteľ nepochopí, je ťažké predstaviť si, že ho v posudku podporí.

Skúste uvádzať na každú stranu aspoň jeden zapamätateľný a oživujúci prvok, ako sú tabuľky, obrázky, grafika, piktogramy a podobne. Skúste projektom vyrozprávať príbeh. Na napísanie celého projektového návrhu si určite naplánujte aspoň 1 až 2 mesiace.

5. krok: Konzultujte svoj návrh

Toto je najviac podceňovaný krok. Veľmi odporúčam konzultovať svoj projekt už počas prípravy. Dajte ho zrecenzovať napríklad aj kolegovi, najlepšie z iného odboru alebo inej oblasti, než je samotný projekt, alebo ešte lepšie niekomu, kto už tieto projekty podával a má nejaké skúsenosti.

Ako hovoria štatistiky, je to najefektívnejší krok, pretože z dát národných kontaktných bodov v rámci EÚ vyplýva, že práve krajiny, ktoré konzultujú svoje návrhy, sú v projektoch HEU úspešnejšie.

Slováci toto využívajú minimálne, pričom na Slovensku máte možnosť bezplatne konzultovať akékoľvek kroky v rámci záujmu alebo prípravy projektov Horizont Európa. Oficiálne sa tomu venuje Národná kancelária Horizontu, kde nájdete kontakty na príslušné Národné kontaktné body (v skutočnosti sú to ľudia 😉 ), rozdelené podľa konkrétnej oblasti. Pre viac informácií navštívte webstránku horizont-europa.sk.

konzultácia

6. krok: Implementujte zmeny

Tento krok súvisí s tým predchádzajúcim. Mám na mysli zmeny, ktoré vám navrhne človek, ktorý sa vám snaží v rámci konzultácie alebo v rámci recenzie pomôcť a dá vám návrhy na vylepšenie.

Možno to bude znieť zvláštne ale často sa stáva, že ľudia, alebo firmy, nepochopiteľne nezapracujú takéto návrhy a často to má potom negatívne dôsledky. Dôvod, ktorý ma napadá, je možno ten, že nie každý rozumie návrhom na zlepšenie alebo nevie presne, ako zmenu v návrhu zaviesť.

To ma vedie k nasledovnému odporúčaniu: v prípade, že vám niečo po takejto konzultácii nie je jasné, znovu sa pýtajte, pýtajte a pýtajte. Neznižujte si šance na úspech v projekte, keď už ste tomu venovali toľko energie a dostali ste sa tak ďaleko.

7. krok: Podajte projekt

Ide o posledný krok, o finálne zúčtovanie a odfúknutie si po ťažkej práci. Na to, aby sa tak stalo ale musíte mať EU login. Ak však už máte konto na FTO portáli, tak logicky budete mať už aj EU login.

Za spomenutie tiež stojí informácia, že pri registrácii vám bude pridelený kód partnera, v skratke PIC kód, ktorý je váš jedinečný identifikátor, ktorý budete používať počas celého svojho pôsobenia v rámci projektov Horizont. Ak vás nejaké konzorcium berie „onboard“, väčšinou si od vás tento PIC kód budú pýtať, aby Vás k projektovému návrhu, vedeli zaradiť.

kliknúť enter

Týmto krokom chcem hlavne naznačiť, že registrácia taktiež môže zabrať istý čas, takže si tento krok plánujte dostatočne vopred. No a najkrajší moment celého tohto, o čom sa v článku bavíme, je konečne projekt podať v systéme. Good luck! 😉

Pre lepšie zapamätanie si môžete tento článok vypočuť aj vo forme podcastu

Podcast 45 | 7 krokov k úspechu v projektoch Horizont Európa


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *