Posted on

Možno ste už niekedy reptali (v najhoršom prípade ste sa dostali do stavu šialenstva), keď ste sa dozvedeli, že Váš podaný projekt, na ktorom ste tak tvrdo pracovali niekoľko mesiacov, nebol schválený. Cítite nespravodlivosť a hľadáte konšpiračné teórie, ktoré by potvrdili, že váš projekt bol najlepší. Ale naozaj je na vine dnešného skazeného sveta, alebo by to mohlo byť inak, a môžem s tým niečo urobiť?

Arthur Tolsma je manažér inkubátora a kouč. V roku 2007 založil svoj prvý startup a predal ho v roku 2012. Nebol to veľmi úspešný výstup, ale veľa sa naučil, a tak sa podelil o svoje lekcie v knihe s názvom „Startups & Downs“. Od roku 2010 pracuje pre inkubátory a akcelerátory, riadil programy a radil začínajúcim technologickým firmám vo všetkých aspektoch počiatočných fáz. Ako rečník zdieľa svoje poznatky o startupoch a inováciách. Ako odborný hodnotiteľ pri Európskej komisii realizuje od roku 2014 projektové zámery v oblasti inovácií a inkubátorov.

Arthura sme sa opýtali, ako vníma, keď sa na predložené projekty pozerá z opačnej strany a jeho úlohou je skutočne zodpovedne vyhodnotiť, ktoré projekty odporučí na financovanie, prípadne ak sa nájde viacero veľmi dobrých projektov, ako sa rozhoduje – ktorý z nich uprednostní a prečo.

Aké sú najčastejšie chyby, pre ktoré projekt nie je schválený?

Najčastejšou chybou je, že projektový plán nezodpovedá všetkým kritériám stanoveným Európskou komisiou. Ak sa uchádzate o financovanie, pozorne si prečítajte kritériá a ciele výzvy a uistite sa, že váš plán zodpovedá všetkým z nich. V projektových zámeroch som videl dobré nápady od dobrých ľudí, ale kritériám nevenovali dostatočnú pozornosť.

Aké sú vaše odporúčania pre žiadateľov, aby sa predišlo problémom s hodnotením?

Každému by som poradil, aby sa sústredil iba na granty a projekty, s ktorými sa skutočne stotožňujú – z hľadiska témy, kompetencií, kapacít aj schopností. Ak narazíte na grant, ktorý sa stotožňuje s vašimi plánmi z 80% a menej, nepúšťajte sa do toho. Kritériá skutočne nenaplníte a skúsení hodnotitelia to spoznajú. Nestrácajte čas a nemrhajte energiou, pretože vašu žiadosť zamietnu.

Svoje ciele môžete samozrejme pozmeniť tak, že projektu budú zodpovedať. Dokonca aj v prípade, keď to nie je adekvátne vašim odborným znalostiam alebo plánovaniu. Ak budete mať šťastie a váš projekt bude schválený, môže to mať za následok problémy počas implementácie a vyhodnotenia projektu. Ak sľúbite veci, ktoré nemôžete splniť, nakoniec nastanú problémy. Hľadajte teda správne orientované granty a projekty a ja by som odporúčal, aby ste šli iba na príležitosti, ktoré sa viac ako 90% zhodujú s vašimi cieľmi.

Pamätáte si na nejakú mimoriadnu alebo absurdnú situáciu pri hodnotení?

Čítal som projektové návrhy, ktoré očividne napísala grantová agentúra, čo podľa definície nie je problémom, ale táto agentúra skutočne nepochopila riešenie problému. Ich podivné formulácie nadvihli zopár obočí …

Poradenstvo od agentúry alebo konzultačnej spoločnosti, ktorá píše granty, je užitočná, ale uvedomte si, že s nimi pri príprave musíte úzko spolupracovať – nemôžu byť odborníci na všetky oblasti.

Poďme si to teda zrekapitulovať. Čo nám z toho vychádza?

  • Mali by ste si pripraviť kontrolný zoznam obsahujúci všetky kľúčové kritériá požadované vo výzve na predloženie projektových návrhov. Počas písania návrhu si ho priebežne kontrolujte a uistite sa, že ste v texte opísali všetko potrebné.
  • Zostaňte efektívni a nezapájajte sa, ak si nie ste 100% istí zameraním/ témou/ oblasťou/ cieľmi výzvy. Ušetrený čas radšej investujte do prípravy iného, vhodnejšieho projektu.
  • Ak máte dočinenia s poradenskou agentúrou, buďte pripravení pomôcť im aspoň v technických otázkach a nájdite si čas na odbornú korekciu návrhu projektu. Aj keď je projektový manažér inteligentný človek, nedokáže skutočne porozumieť všetkým oblastiam na tomto svete a potrebuje vašu pomoc.
  • V projekte sľubujte iba to, čo môžete urobiť. V Európskej komisii sú veľmi radi, ak vidia hodnoty nad plánované merateľné ukazovatele, ale ak sa stane opak – máte riadne problémy.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *