Posted on

S dlhodobo klesajúcim potenciálom fosílnych palív je budúcnosť uhoľného priemyslu neistá. Podľa mnohých odborníkov uhoľný priemysel čaká totálny kolaps. Čo to však môže znamenať pre uhoľné regióny na Slovensku? V tomto článku sa pozrieme za hranice Slovenska na príklady úspešných transformácií. Rozvedieme, ktoré úspechy, môžu nasledovať slovenské uhoľné regióny.

Dôležitosť transformácie uhoľných regiónov

V skutočnosti uhoľný priemysel zamestnáva oveľa menej ľudí, ako napríklad automobilový priemysel, či priemysel obnoviteľných zdrojov. Predpokladá sa, že prechod na obnoviteľné zdroje energie je veľkou príležitosťou pre transformáciu uhoľných oblastí. Udržiavanie neprofitujúcich baní, elektrární a poskytovanie vysokých vývozných dotácií na uhlie stojí európske krajiny miliardy eur ročne. Takémuto dotovaniu fosílych palív by však mal byť koniec už v roku 2023, aspoň v oblasti Hornej Nitry.

Od začiatku výroby elektrickej energie z uhlia vytváral tento sektor mnoho pracovných príležitostí pre obyvateľov uhoľných regiónov po celom svete. Tieto regióny poskytovali nielen pracovné pozície v baniach, ale aj iné pracovné príležitosti spojené s týmto priemyslom. Sú medzi nimi napríklad výroba a dodávka tepla, produkcia elektriny, gumárenský priemysel, strojársky priemysel, dopravné služby a potravinársky priemysel.

Nesprávne riadená transformácia by mohla týchto ľudí stáť zamestnanie. Budúcnosť týchto regiónov preto musí byť plánovaná opatrne, stavajúc na potenciáli daných regiónov a potrebách občanov. Taktiež je potrebné plné nasadenie národných a miestnych orgánov. Samozrejmosťou by mala byť aj pomoc Európskej Únie, štátu a samospráv.

Európske iniciatívy prichádzajú na pomoc

Fond na spravodlivú transformáciu (FST) z dielne Európskej únie je kľúčovým nástrojom na riešenie nielen dôsledkov transformácie, podporu území ale aj na zabránenie nárastu regionálnych rozdielov. Zameriava sa na tvorbu pracovných miest a rekvalifikáciu zamestnancov pre novovzniknuté ekonomické sektory v najviac zasiahnutých regiónoch. Konkrétne FST poskytne investície primárne v podobe grantov na pomoc komunitám pri vytváraní nových pracovných miest v oblasti ako je napríklad veda, výskum a inovácie, obnoviteľné zdroje energie a čistá energia a podpora malých a stredných podnikov.

Ďalšou dôležitou európskou iniciatívou je najväčšie konzorcium EIT RawMaterials, ktorého cieľom je podporovať inovácie v oblasti surovín a európskych priemyselných ekosystémov. Spoločne spája kultúrne dedičstvo regiónu, expertízy občanov a podnikavosť. Inšpiráciou zo zahraničia by mohlo byť zapájanie novovzniknutých firiem z iniciatívy EIT, ktoré môžu pomôcť pri riešení problémov transformácie.

Myslíte si, že sa Slovensku podarí transformovať uhoľné regióny k spokojnosti obyvateľov?

3 princípy úspešných transformácií zo sveta

  • Kultúrne dedičstvo ako hnací pohon transformácie s cieľom podporiť atraktivitu regiónu

Viaceré mestá v Európe dokazujú, že premyslene vedená transformácia môže byť cestou k trvalo udržateľnému úspechu. Mesto Essen v Nemecku pretransformovalo staré bane na svetové dedičstvo UNESCO, čím zásadne posilnilo turizmus, vytvorilo dodatočné pracovné miesta a výrazne zlepšilo kvalitu životného prostredia v regióne.

Kľúčom úspešnej transformácie v nemeckých regiónoch bolo využitie kultúrneho dedičstva a histórie na vytvorenie múzeí, pamätných tabúľ na podporu turizmu a návštevnosti regiónu, čo výrazne pomohlo lokálnej ekonomike a vzniku malých a stredných podnikov v oblasti. Transformácia priniesla obyvateľom celkové zvýšenie úrovne kvality života občanov.

  • Ochrana životného prostredia a výmena neudržateľnej výroby elektriny za udržateľnú

Týmto princípom sa riadilo mesto Fushum v Číne, ktoré sa už takmer pred 2 rokmi rozhodlo zatvoriť západnú časť najväčšej povrchovej uhoľnej bane v Ázii. S podporou vlády a mesta, sa mesto Fushum rozhodlo zrekonštruovať opustené uhoľné nadzemné bane, obnoviť prostredie nasadením viac ako 950 000 stromov a využitím opusteného priestoru na solárnu elektráreň.

Mesto čelilo viacerým problémom, ako napríklad nadmerné znečistenie prostredia, hrozby zosuvov pôdy a požiaru a iným geologickým nebezpečenstvám. S transformáciou, atraktivita tohto regiónu vzrástla, a novovytvorené múzea otvorili dvere zabudnutému turizmu v tomto regióne. Prebiehajúci posun k udržateľným zdrojom energie nemusí byť pre uhoľné regióny tragédiou, ale skôr šancou lepšie využiť svoj potenciál.

  • Tvorba nových pracovných miest a podpora zamestnanosti v regióne

Ďalším príkladom je belgické mesto Genk, ktorému sa hovorí zelené mesto aj napriek tomu, že posledných sto rokov ho výrazne ovplyvňovala ťažba čierneho uhlia. Ako sa mesto dokázalo spamätať z 20 percentnej nezamestnanosti a nespokojnosti obyvateľov po uzavretí baní?

Uhoľná baňa Genk. Zdroj: Pixabay.com
Uhoľná baňa Genk. Zdroj: Pixabay.com

Obyvatelia mesta Genk sa rozhodli využiť banícku minulosť a kultúru vo svoj prospech pri vytváraní čistej a diverzifikovanej ekonomiky. Genk predstavuje ukážkový príklad toho ako dokážu komunity z dlhodobého hľadiska úspešne prekonať výzvy transformácií a premeniť tak mesto závislé na ťažbe, na zelené mesto budúcnosti.

Úspešnou uhoľnou transformáciou prešlo mnoho iných miest a regiónov napríklad uhoľné bane v Západnej Virgínii, v Nemecku napríklad mesto Ruhm, v Poľsku oblasť Upper Silesia a mnoho ďalších.

3 kroky smerom k čistejšej budúcnosti a úspešnej transformácii

  • Preškolenie zamestnancov baníckeho priemyslu tvorí kľúčový prvý krok na ceste k úspešnej transformácii. Prioritou každého mesta by malo byť vytvorenie nových pracovných miest pre bývalých zamestnancov priemyslu.
  • Druhou, veľmi dôležitou súčasťou transformácie je zrekonštruovanie banských budov a vytvorenie priestoru pre nový rozvoj mesta. Inšpirovať sa môžeme práve u mesta Genk kde sa práve v starých baníckych budovách sa dnes nachádza napríklad aj vysoká škola dizajnu, kino, konferenčné a kancelárske priestory a vedecko-výskumné centrum.
  • Tretím aspektom k úspešnému zvládnutiu transformácie od uhlia je spolupráca so všetkými aktérmi – priemyslom, samosprávou, mimovládnymi organizáciami aj miestnymi komunitami. Len spoločnými silami dokážeme premeniť oblasť Hornej Nitry na prosperujúci a čistejší región.

Čo v prípade Hornej Nitry?

Slovensko bude mať našťastie v otázke vytvorenia nových pracovných miest jednoduchšiu úlohu pretože až 45% zamestnancov baní bude starších ako 55 rokov v roku 2023, a tak viacerí budú mať nárok na predčasný dôchodok. No ak zvládli väčšine bývalých zamestnancov baníckeho priemyslu nájsť nový zmysel života iné regióny a zároveň zvýšiť kvalitu zdravia svojich občanov, určite to zvládneme aj my.

Týmto môžeme konštatovať, že transformácia Hornej Nitry má obrovský potenciál. Využime inovácie sveta, podporme podnikavosť jednotlivcov a dajme príležitosť začínajúcim firmám v riešení týchto problémov.

Vyššie spomínaná európska iniciatíva EIT Raw Materials pomáha so zelenými inováciami v oblasti surovinovej vertikály. V rámci Slovenska vám ohľadom EIT RawMaterials poskytnú ďalšie informácie v Regionálnom informačnom Hube (pre KAVA projekty) a v EIT RawMaterials Inkubátore pre projekty jednotlivcov, začínajúce podniky (startupy) alebo spin-off spoločnosti.

Autor článku: Sofia Krajcárová, Civitta Slovakia


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *