Posted on

Siedmy ročník nadačného fondu Deti v bezpečí podporí sumou 44 tisíc eur projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu psychického zdravia detí a mládeže. Projekty im majú pomôcť zvládať krízové situácie, viesť ich k rešpektujúcej komunikácii a sociálnym zručnostiam, spolupatričnosti a vlastnej identite. Nadačný fond Deti v bezpečí zriadila poisťovňa Kooperativa v Nadácii pre deti Slovenska v roku 2015 a je zameraný na vytváranie bezpečného prostredia pre deti v rodinách, školách a komunitách. Na výzvu môžete reagovať do 17. októbra.

Kto môže získať grant?

 • centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 • komunitné centrá, nízkoprahové centrá
 • inkluzívne tímy materských, základných a stredných škôl (špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia, školskí psychológovia, pedagogickí asistenti, …)
 • samosprávy, ak sú zriaďovateľmi pomáhajúcich organizácií a inštitúcií
 • mimovládne organizácie spolupracujúce so školami

Na aké aktivity dostanem grant?

Zmyslom výzvy je riešiť dopady pandémie na deti a mládež po dlhom období núteného dištančného vyučovania. Cieľovými skupinami sú:

 • deti a mladí ľudia do 30 rokov (bežná populácia, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii),
 • dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (pedagógovia a iní odborní zamestnanci, vychovávatelia, pracovníci mimovládnych organizácií, komunitných centier).

Medzi oprávnené aktivity predkladaných projektov by mali patriť činnosti, ktoré:

 • rešpektujú vývojové potreby detí a prispievajú k zvyšovaniu kvality života v zmysluplnom a bezpečnom prostredí (podpora psychologického poradenstva a inkluzívnych tímov, intervencie tam, kde je to potrebné),
 • rozvíjajú kreativitu detí a mladých ľudí ako nástroja na zvládanie krízových situácií,
 • podporujú participáciu detí a mladých ľudí pri tvorbe bezpečného prostredia v komunite priateľskej deťom, v ktorej sa navzájom učia tvoriť spoločne bezpečné prostredie (obnova medziľudských vzťahov, sociálnych kontaktov, rozvoj komunikačných zručností a podpora rešpektujúcej komunikácie medzi deťmi, mladými ľuďmi a dospelými aj formou vzdelávacích aktivít),
 • prepájajú komunitu v tvorbe bezpečného prostredia podporujú pocit súdržnosti, spolupatričnosti a identity detí a mladých ľudí v komunite.

Čo môžem získať?

Na svoj projekt, ktorý rešpektuje podmienky výzvy, môžete získať do 4 tisíc eur. Na celú výzvu je vyčlenených 44 tisíc eur.

Ako a dokedy požiadať?

Projektové žiadosti sa predkladajú iba elektronicky prostredníctvom online aplikácie najneskôr do 17. októbra 2021.

Na to, aby vám žiadosť uznali, musí byť formulár kompletne vyplnený. Taktiež nezabudnite v aplikácii priložiť povinné prílohy:

 • sken štatútu/ stanov žiadateľa,
 • sken potvrdenia o IČO, štatutárovi, čísle účtu (musí obsahovať aj IBAN a SWIFT),
 • 3-4 ilustračné fotografie, prípadne logo organizácie.

Súvisiace odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *