Posted on

Fondom na podporu umenia, ktorý spravuje Ministerstvo kultúry SR, bola vyhlásená ďalšia výzva pod číslom 1/2022. Celkový balík peňazí, ktorý je umelcom v rámci výzvy k dispozícii, predstavuje takmer 4 milióny eur. Rozdiel oproti predchádzajúcim výzvam, o ktorých priebežne na našom webe informujeme, spočíva najmä v odlišných aktivitách, na ktoré si môžete grant žiadať. Konkrétne ide o Tanec, Hudbu, Vizuálne umenie, Literatúru, Podujatia, kultúrne centrá a časopisy. Do výzvy sa môžete zapájať do 18. októbra. Pozrite si stručné detaily výzvy, ktoré potrebujete vedieť, ak chcete podporu získať.

Kto môže získať grant?

Žiadať o tento grant môže pomerne široká skupina. To znamená, že zapojiť sa môžete ak ste fyzická osoba, podnikateľ ale aj vyšší územný celok, obec aj neziskový sektor či vysoká škola.

Presnú definíciu žiadateľov (nájdete na str. 4) ale aj ďalšie detaily ohľadom žiadania si môžete pozrieť v tomto dokumente.

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva definuje oblasti podpory, ktoré môžete vidieť nižšie:

  • Tanec (Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty + medzinárodné mobility a prezentácie)
  • Hudba (Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba)
  • Vizuálne umenie (Aktivity nezávislých galérií a organizácií + medzinárodné mobility a prezentácie)
  • Literatúra (Literárne prehliadky, festivaly, súťaže + medzinárodné mobility a prezentácie)
  • Podujatia, kultúrne centrá a časopisy (Veľké prehliadky, festivaly, súťaže, aktivity centier, vydávanie časopisov)

Detainejšiu špecifikáciu si môžete pozrieť priamo vo výzve. Presne definované oprávnené aktivity nájdete vo výzve na tomto odkaze.

Čo môžem získať?

Fond celkovo vyčlenil na spomenuté aktivity viac ako 3,8 milióna eur. V skutočnosti si o podporu môžete požiadať podľa toho, do ktorej oblasti sa zapájate.

  • Tanec (80 tisíc eur)
  • Hudba (500 tisíc eur)
  • Vizuálne umenie (520 tisíc eur)
  • Literatúra (300 tisíc eur)
  • Podujatia, kultúrne centrá a časopisy (2,4 milióna eur)

Presný rozpis alokácie financií vrátane podprogramov je možné vidieť na tomto odkaze.

Dokedy mám čas?

Výzva má určený termín uzávierky pre všetky uvedené podprogramy v rámci 1. výzvy 2022 do 18. októbra 2021 do 15:00 hod. Momentálne žiadosti už môžete zasielať.

Ako sa môžem zapojiť?

V prvom rade musíte zaslať žiadosť prostredníctvom elektronického systému FPU. Zároveň je nutné doručiť po registrácii v FPU aj podpísanú žiadosť buď elektronickým podpisom (pokyny k podaniu cez FPU) alebo fyzicky podpísanú žiadosť zaslanú poštou najneskôr do termínu uzávierky.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *