Posted on

Nedávno bola Fondom na podporu umenia, ktorý spravuje Ministerstvo kultúry SR, vyhlásená výzva č. 9/2021. Celkový balík peňazí, ktorý je v rámci výzvy k dispozícii umelcom, predstavuje 1,5 milióna eur. Rozdiel oproti predchádzajúcim výzvam, ktoré priebežne na našom webe publikujeme, spočíva najmä v iných aktivitách, na ktoré si môžete grant žiadať a týka sa predovšetkým múzeí a galérií. Do výzvy sa môžete zapájať do 13. septembra. Pozrite si stručné detaily výzvy, ktoré potrebujete vedieť, ak sa chcete o podporu uchádzať.

Pre koho je výzva určená?

Možnosť žiadať o tento grant je otvorená pomerne širokej skupine. To znamená, že zapojiť sa môžete ak ste fyzická osoba, podnikateľ ale aj vyšší územný celok, obec aj neziskový sektor či vysoká škola.
Presnú definíciu žiadateľov (nájdete na str. 4) ale aj ďalšie detaily ohľadom žiadania si môžete pozrieť v tomto dokumente.

Na aké aktivity môžem žiadať?

Výzva definuje oblasti podpory, ktoré môžete vidieť nižšie:

  • Mesto kultúry (celoročné aktivity)
  • Múzeá (akvizícia múzeí, nové stále expozície)
  • Galérie (akvizícia galérií, nové stále expozície)

Detainejšiu špecifikáciu si môžete pozrieť priamo vo výzve. Presne definované oprávnené aktivity nájdete vo výzve na tomto odkaze.

Čo môžem získať?

Fond celkovo vyčlenil na spomenuté aktivity viac ako 1,5 milióna eur. V skutočnosti si o podporu môžete požiadať podľa toho, do ktorej oblasti sa zapájate.

  • Mesto kultúry: 300 tisíc eur
  • Múzeá: 600 tisíc eur
  • Galérie: 600 tisíc eur

Presný rozpis alokácie financií vrátane podprogramov je možné vidieť na tomto odkaze.

Dokedy mám čas?

Výzva ma určený termín uzávierky pre všetky uvedené podprogramy v rámci 9. výzvy do 13. septembra 2021 do 15:00 hod. Momentálne žiadosti už môžete zasielať.

Ako sa môžem zapojiť?

V prvom rade musíte zaslať žiadosť prostredníctvom elektronického systému FPU. Zároveň je nutné doručiť po registrácii v FPU aj podpísanú žiadosť buď elektronickým podpisom (pokyny k podaniu cez FPU) alebo fyzicky podpísanú žiadosť zaslanú pošou najneskôr do termínu uzávierky.

Všetky potrebné informácie k spôsobu žiadania sú uvedené vo výzve.
Pre kompletné informácie o poskytovaní finančných prostriedkov si pozrite tento dokument.


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *