Posted on

ČSOB nadácia v rámci digitálneho vzdelávania prináša nový grantový program, ktorého cieľom je podporiť inovatívne nápady a kreatívne projekty, ktoré zlepšia život nám všetkým. Ak si mimovládka, škola alebo samospráva, ktorej záleží na efektívnom využívaní inovácií a technológií, prihlás svoj projekt do 15. júna 2024 a získaj grantovú podporu z celkovej sumy 200-tisíc eur.

Kto môže získať grant?

Oprávneným žiadateľom o grant môžu byť len tieto právnické osoby:

  • Mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové združenia zriadené za účelom poskytovania verejnoprospešných služieb, neinvestičné fondy, záujmové združenia právnických osôb, registrované sociálne podniky, cirkevné organizácie)
  • Miestna samospráva
  • Školy (základné školy, stredné školy, vysoké školy)
  • Iné rozpočtové a príspevkové organizácie

Na aké aktivity dostanem grant?

Finančná podpora môže byť použitá výlučne na realizáciu víťazných projektov, a to na:

  • nákup materiálu a pomôcok potrebné na realizáciu projektu;
  • technické, mzdové a organizačné výdavky potrebné na realizáciu projektu;
  • odmeny externých odborníkov, pokiaľ si realizácia projektu vyžiada ich zapojenie;
  • náklady na mediálny priestor potrebný pre propagáciu projektu.

Čo môžem získať?

Grantový program ČSOB nadácie vyčlenil na túto výzvu sumu vo výške 200-tisíc eur.

Minimálna výška finančnej podpory pre jednu žiadosť je 3-tisíc eur. Maximálna výška podpory pre úspešného uchádzača nie je stanovená.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o grant môžeš podať formou online formulára do 15. júna 2024 prostredníctvom webovej stránky Digitálny grant.

Dôležité odkazy

Oficiálny web výzvy
Celé znenie výzvy
Podať žiadosť


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *