Posted on

V rámci programu SMP COSME (Single Market Programme) boli Európskou komisiou vyhlásené dve výzvy na predloženie návrhov akčných grantov EÚ v oblasti zlepšovania konkurencieschopnosti najmä malých a stredných podnikov. Výzvy majú za cieľ podporovať podniky k zelenej a digitálnej transformácii či budovanie odolnosti prekonávať ťažkosti a krízy. Z celkového balíka až 4 milióny eur môžete požiadať do 24. novembra. V článku uvádzame aj návrhy aktivít na projekty, ktoré do týchto výziev „sadnú“.

Kto môže požiadať o grant?

O grant môže požiadať akákoľvek právnická osoba, ktorá má sídlo v jednej z krajín EÚ, teda pochopiteľne aj subjekty zo Slovenska.

Na aké aktivity dostanem grant?

Obe výzvy sú inak zamerané a majú mierne odlišné podmienky. Ku každej téme výzvy pridávame príklady možných aktivít, ktoré budú oprávnené. Je dôležité povedať, že to nie je záväzný zoznam a môžete navrhnúť vlastnú, resp. inú aktivitu súvisiacu s požiadavkami výzvy:

1. Misie sociálnej ekonomiky pre odolnosť komunity

 • Aktivity v oblasti komunikácie a zvyšovania povedomia s cieľom osloviť potenciálne podniky, organizácie, malé a stredné podniky a občiansku spoločnosť v oblasti sociálnej ekonomiky o cieľoch, aktivitách a výsledkoch projektu;
 • Organizácia aktivít na podporu spolupráce, nadnárodného a medziregionálneho vzdelávania a budovania kapacít v oblasti sociálneho hospodárstva. To môže zahŕňať medzinárodné, medziregionálne a miestne cesty do iných miest alebo obcí a stretnutia s partnermi a komunitami, online a fyzické workshopy, podujatia, študijné pobyty, školenia, twinning, dohazovanie, partnerské vzdelávanie, zdieľanie znalostí;
 • mapovanie špecifických potrieb podnikov sociálneho hospodárstva a podporné opatrenia na zlepšenie ich trvalo udržateľného rozvoja a rastu;
 • mapovanie príslušných iniciatív, usmernení, osvedčených postupov, hlavných aktérov, poskytovateľov ekologických, digitálnych riešení a nových technológií, príležitostí pre podniky a organizácie sociálneho hospodárstva;
 • Vývoj digitálnych riešení, platforiem na zdieľanie znalostí a odborných znalostí a zapojenie miestnej komunity (napríklad hľadanie spätnej väzby od miestnych komunít o prioritách projektu, podpora účasti komunít na miestnom rozvoji, podpora sociálnych inovácií a vývoj nových podnikateľských modelov);
 • Zhromažďovanie osvedčených postupov a podávanie správ, vypracovanie, tlač a online materiály, publikácie;
 • Ostatné činnosti navrhnuté partnermi projektu.

2. Lokálne Green Deals

 • Aktivity zamerané na posilnenie spolutvorby medzi podnikmi, miestnou verejnou správou a komunitami a podpornými organizáciami vrátane technologických centier, výskumných ústavov, inovačných centier, poskytovateľov služieb efektívneho využívania zdrojov, inkubátorov a akcelerátorov;
 • Iniciatívy vedené podnikmi s cieľom naštartovať prístupy ku koprodukcii, co-designu a co-inovácii, pripraviť pôdu pre dlhodobé, systémové zmeny a posunúť dopredu udržateľné iniciatívy;
 • Činnosti zamerané na budovanie kapacít, akými sú napríklad organizovanie online a fyzických školení, workshopy, študijné pobyty, zvyšovanie povedomia, koučingové a mentorské služby, twinning, matchmaking, peer learning, zdieľanie znalostí, ako aj matchmakingové aktivity medzi podnikmi;
 • Vývoj inovatívnych produktov a služieb, inteligentných riešení na zdieľanie znalostí a odborných znalostí a zapojenie komunity;
 • Komunikačné činnosti o cieľoch projektov a výsledkoch projektov a komunikácia o cieľoch miestnej zelenej dohody s cieľom osloviť potenciálne zainteresované strany a partnerstvá. Mapovanie konkrétnych potrieb týchto zainteresovaných strán a partnerstiev;
 • Popis a archív osvedčených postupov a podobne.

Čo môžem získať?

Celkový rozpočet na obe výzvy, ktorý je k dispozícii sa rovná 4 miliónom eur. Táto suma je rovnomerne rozdelená pre:

 • Misie sociálnej ekonomiky pre odolnosť komunity s rozpočtom 2 milióny eur,
 • Lokálne Green Deals s rozpočtom taktiež 2 milióny eur.

Náklady vám budú preplatené (refundované) na základe sadzieb stanovených v grantovej dohode. V prípade nákladových položiek, určených pre tretie strany, vám Komisia poskytne až 100% nákladov. V prípade všetkých ostatných nákladových kategórií to bude 90%.

Ako a dokedy požiadať?

O grant si môžete požiadať prostredníctvom elektronického systému Funding and Tenders Portal do 24. novembra 2021 do 17:00 hod.

Predtým vám ale odporúčame dôkladne si preštudovať podmienky výzvy. Na tie sa môžete preklikať práve cez Funding and Tenters Portal. Obe výzvy nájdete po kliknutí na tento odkaz.


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *