Posted on

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre Granty EHP a Nórska zverejnilo výzvu na podporu on-line spolupráce medzi Slovenskom a Nórskom. Verejnosť tieto fondy pozná aj pod heslom „Nórske granty“ alebo „Nórske fondy“ a celkovo je na výzvu alokovaných 200 tisíc eur. Každý, kto je oprávnený žiadať, môže tak urobiť do konca roka 2021. Prostriedky sa však môžu minúť aj skôr. Spracovali sme pre vás rýchly prehľad výzvy tak, ako ste tomu na grantUP zvyknutí.

Kto môže požiadať o grant?

Keďže v tejto výzvy figurujú dve oblasti podporovaných aktivít, žiadatelia sú podľa toho určení nasledovne:

 1. V rámci politickej a inštitucionálnej spolupráce sú oprávnené žiadať o príspevok všetky verejné subjekty, profesijné združenia, akademické inštitúcie a inštitúcie s osobitným verejným poslaním zriadené na Slovensku alebo v Nórsku.
 2. V rámci kultúrnej spolupráce sú oprávnené žiadať o príspevok všetky právnické osoby zriadené na Slovensku alebo v Nórsku.

Každý slovenský žiadateľ musí mať aspoň jedného partnera z Nórska a naopak. Na realizácii iniciatívy sa môžu podieľať najviac dvaja partneri.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Oblasti, na ktoré sa viaže podpora, predstavujú dva druhy aktivít:

 1. Politická a inštitucionálna spolupráca medzi Slovenskom a Nórskom.
 2. Kultúrna spolupráca – kultúrna výmena, podpora kultúry a kultúrny rozvoj na Slovensku a v Nórsku.

V zásade sa výzva týka takých činností, ako sú napríklad:

 • virtuálne série školení a budovanie kapacít;
 • virtuálne konferencie a série podujatí;
 • virtuálne workshopy, stretnutia, návštevy, konferencie a semináre na témy spoločného záujmu vo vyššie uvedených oblastiach podpory;
 • príprava a preklad informačných materiálov;
 • on-line štúdie s účastníkmi a/alebo vstupmi z Nórska a zo Slovenska;
 • vysielanie on-line diskusií medzi poprednými slovenskými a nórskymi expertmi/odborníkmi vo vyššie uvedených oblastiach podpory;
 • on-line prednášky popredných (akademických) expertov/odborníkov zo Slovenska a z Nórska na určité témy v rámci vyššie uvedených oblastiach podpory;
 • vytváranie nových možností on-line manažmentu;
 • on-line okrúhle stoly medzi študentmi, MVO, zástupcami menších a akýchkoľvek iných skupín;
 • on-line kampane, výstavy a propagačné materiály;
 • on-line zber dát;
 • publikovanie spoločných správ, štúdií a publikácií (virtuálnych a/alebo fyzických).

Toto je samozrejme iba návrh aktivít, o ktoré môžete žiadať. Konkrétny typ spolupráce je na návrhu žiadateľa. Preferované sú komplexné a dlhodobejšie iniciatívy, nie jednorazové. Realizácia iniciatívy by mala byť ukončená najneskôr do 31. augusta 2022.

Čo môžem získať?

Financovanie projektu vo výške od 10 tisíc do 50 tisíc eur. Spolufinancovanie sa nevyžaduje.

Vo všeobecnosti sú platby z bilaterálneho fondu poskytované prostredníctvom refundácie už vynaložených nákladov. V prípade, ak výška príspevku presahuje 25 000 €, môže byť zo strany Národného kontaktného bodu poskytnutá zálohová platba do výšky 80 %, a to po podpise Zmluvy (je potrebné zdôvodniť).

Ako a dokedy požiadam o grant?

Všetky žiadosti o príspevok musia byť vyplnené v anglickom jazyku a predložené elektronicky na bilateralnyfond@vicepremier.gov.sk.

Súčasťou žiadosti je aj povinná príloha „a) Podpísané Vyhlásenie o partnerstve“.

Túto prílohu nájdete v príručke pre bilaterálny fond. Počas prípravy časového harmonogramu je potrebné myslieť na to, že hodnotenie môže trvať približne 4 týždne. Odporúča sa teda plánovať začiatok realizácie iniciatívy nie skôr ako 8 týždňov po predložení žiadosti o príspevok.

Výzva je otvorená pre žiadateľov do 31. decembra 2021. Je potrebné podať si žiadosť čo najskôr, pretože po vyčerpaní prostriedkov sa môže výzva uzavrieť aj skôr.

Stránka výzvy sa nachádza na tomto odkaze. Samotné znenie výzvy si môžete prečítať tu.


facebook grantUP banner tmavy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *