Posted on

Nadácia EPH v tomto roku podporí inštitúcie a zariadenia, ktoré poskytujú sociálne služby. Výzva s názvom „Oporný bod do života“ ti poskytne do 3 tisíc eur na skvalitnenie starostlivosti o svojich klientov, čo môže znamenať napríklad menšie rekonštrukcie a nákupy pomôcok. Možnosť na získanie grantu je otvorená do konca apríla.

Kto môže získať grant?

Ak máš podnik alebo si iba jednotlivec, nemôžeš sa do výzvy zapojiť.

Výzva je určená pre:

 • Hospice
 • Mobilné hospice
 • Domy na pol ceste
 • Účelové zariadenia cirkvi
 • Neštátne detské domovy
 • Krízové centrá
 • Mimovládne organizácie, občianske združenia
 • Iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci

Na aké aktivity dostanem grant?

O grant sa môžu uchádzať projekty zamerané na skvalitnenie starostlivosti o klientov zariadení a na podporu:

 • Obnovy a rekonštrukcie zariadení
 • Nákupu zdravotníckych pomôcok a medicínskych potrieb
 • Nákupu zariadenia, vybavenia a materiálových pomôcok (napr. do terapeutických dielní, miestností a pod.)
 • Aktivít, ktoré prispejú ku skvalitneniu života klientov zariadení
 • Iných nákladov úzko spojených s realizáciou projektu

Projekt musí mať verejnoprospešný účel.

Čo môžem získať?

Na svoj projekt môžeš z tejto výzvy získať najviac 3 000 eur.

Celková suma vyčlenená na program v tomto roku je 120 tisíc eur. Do rozpočtu môžeš dať všetky náklady spojené s realizáciou a zabezpečením projektu.

Ako a dokedy požiadať?

O grant sa môžeš uchádzať vyplnením elektronickej prihlášky najneskôr do 30. apríla 2023.

Dôležité odkazy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *