Posted on

Zdravotná poisťovňa Dôvera otvorila 10. kolo grantového programu Bojovníci za zdravie. Do 5. mája môžete požiadať o finančný príspevok na akúkoľvek liečbu, ktorú zo zákona zdravotné poisťovne nepreplácajú. Príspevok môžu získať len poistenci spomínanej poisťovňe, bez ohľadu na vek, diagnózu, bydlisko či výšku žiadaného príspevku.

Pre koho je výzva určená?

Príspevok môžu získať len poistenci Dôvery, bez ohľadu na vek, diagnózu či bydlisko.

Treba splniť dve základné podmienky

 • Osoba, na ktorej liečbu budú financie použité, musí byť poistencom Dôvery.
 • Liečba alebo zdravotnícka pomôcka nie je hradená (alebo je len čiastočne hradená) z verejného zdravotného poistenia, to znamená, že pacient si na ňu dopláca.

Na čo je možné grant použiť?

Vybraným žiadateľom sa posytne grant bez obmedzenia výšky, ktorý môžu použiť napríklad na:

 • úhradu liekov alebo zdravotnej pomôcky, ktorú si pacienti hradia sami alebo na ne doplácajú;
 • rehabilitáciu alebo rekonvalescenciu;
 • zdravotnú starostlivosť absolvovanú v zahraničí;
 • absolvovanie operácie, zákroku alebo pooperačnej liečby;
 • absolvovanie terapie alebo inej podpornej liečby.

Všetky žiadosti starostlivo a odborne posúdia odborníci z oblasti medicíny a farmácie ako aj garanti z Nadácie pre deti Slovenska, ktorí majú s pomocou a transparentným prerozdeľovaním financií viac ako 25 rokov skúseností.

Ako a dokedy požiadať o grant?

 • Navštívte stránku www.bojovnicizazdravie.sk. 
 • Kliknite na Požiadať o grant a vyplňte elektronickú žiadosť do 5. mája 2021
 • Za deti do 18 rokov alebo hendikepované osoby podáva žiadosť ich zákonný zástupca.
 • Výška finančného príspevku je neobmedzená, avšak jej opodstatnenie posúdi lekár alebo odborník z oblasti farmácie.

Zdroj: dovera.sk


facebook grantUP banner svetly


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *