Posted on

COST je program, ktorý spája európskych výskumníkov a inovátorov z rôznych krajín a organizácií, aby rozvíjali svoje vlastné nápady a nové iniciatívy vo všetkých oblastiach vedy a techniky prostredníctvom celoeurópskej spolupráce. Najbližší zberný termín, ktorý bude v rámci výzvy COST uzatvárať projektové návrhy, je stanovený na 20. októbra 2022.

Kto môže získať grant?

Výskumníci a inovátori z prostredia univerzít, výskumu, priemyslu (malé a stredné podniky), mimovládnych organizácií a podobne.

Návrhy predkladá sieť jednotlivých navrhovateľov, ktorú zastupuje hlavný navrhovateľ (minimálne 7 členov).

Na aké aktivity dostanem grant?

Stratégia COST sa zameriava na 3 oblasti v rámci akejkoľvek vednej disciplíny:

  • Propagácia a šírenie excelentnosti
  • Podpora interdisciplinárneho výskumu pre prelomovú vedu
  • Posilnenie a udržanie mladých výskumníkov a inovátorov

Čo môžem získať?

Financovanie z COST podporuje sieťovacie aktivity, najmä:

  • stretnutia (t. j. stretnutia riadiaceho výboru, pracovnej skupiny a pod.),
  • tréningy,
  • mobilita výskumníkov a inovátorov (krátkodobé vedecké misie a virtuálna mobilita),
  • prezentácie na konferenciách organizovaných tretími stranami,
  • produkty diseminácie a komunikácie,
  • výdavky vynaložené v prospech siete.

V závislosti od dostupného rozpočtu sa očakáva schválenie až 70 projektov.

Ako a dokedy požiadať?

Návrh sa podáva prostredníctvom formulára (Technical Annex) prostredníctom platformy e-COST najneskôr do 20. októbra 2022 do 12:00 hod.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *