Posted on

Nadácia Pontis hľadá občianske združenia a startupy, ktoré prinášajú do vzdelávania inovácie, kritické myslenie či podporu pre žiakov a žiačky zo sociálne znevýhodneného prostredia. Päť projektov postúpi do 3-mesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu EDUakcelerátor a získa mentora, konzultácie s expertmi a školenia. Jednu organizáciu, na základe hodnotenia jej pokroku a plánov, nadácia podporí nenávratným grantom vo výške až 30 tisíc eur. Prihlasovať sa môžete do 8. februára.

Kto môže získať grant?

Prihlásiť sa môžete, ak máte sídlo alebo adresu pôsobenia na Slovensku a ste:

 • nadácia,
 • občianske združenie,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • neinvestičný fond,
 • iné právnické osoby, ktorých predmetom činnosti  je verejnoprospešný účel.

Zároveň by ste mali spĺňať nasledovné:

 • otestovaný svoj projekt/ produkt zameraný na učiteľov, riaditeľov či žiakov. Projekt je v súlade s víziou Generácie 3.0, rozvíja zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie, prípadne vytvára podporu pre učiteľov či žiakov;
 • záujem rozvíjať svoj projekt, sú ochotné prijímať spätnú väzbu a aktívne spolupracovať s mentorom a expertmi počas dlhšieho časového obdobia (3 mesiace);
 • záujem rozširovať svoj projekt či program a zapájať do neho nové školy, učiteľov a žiakov;
 • cieľ sledovať dopad svojho projektu a vyhodnocovať výstupy;
 • cieľ zastabilizovať sa a smerovať k väčšej udržateľnosti.

Na aké aktivity dostanem grant?

 • Duševné zdravie žiakov či učiteľov;
 • Vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného či málo podnetného prostredia;
 • Rozvoj kritického myslenia a predchádzanie šírenia dezinformácií;
 • Adaptácia na digitálne prostredie (závislosť na sociálnych sieťach, kyberšikana a podobne);
 • Ostatné inovácie (podľa kategórií na stránke Generácie 3.0).

Čo môžem získať?

V EDUcampe získate: 

 • 10 organizácií získa vstup na 3-dňový EDUcamp. Na podujatí získate expertné konzultácie od špičkových mentorov z oblasti vzdelávania, biznisu aj občianskeho sektora, možnosť vypracovať si s pomocou odborníkov analýzu svojho projektu a stratégiu pre jeho šírenie;
 • 5 vybraných organizácií na základe hodnotenia na EDUcampe postúpi do 3-mesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu EDUakcelerátor.

Účasťou v EDUakcelerátore získate: 

 • Skúseného mentora, ktorý vám pomôže nastaviť projekt efektívne a udržateľne (minimálne 4 konzultácie);
 • Odbornú pomoc s top výskumníkmi pre systematické sledovanie reálneho dopadu projektov (minimálne štyri konzultácie);
 • Expertov na mieru podľa oblastí, v ktorých potrebujete napredovať;
 • 3 celodenné školenia zamerané na potreby organizácií (napr.: fundraising, tvorba biznis modelu, PR organizácie);
 • Grant vo výške 2 000 eur na pokrytie personálnych kapacít potrebných na aktívnu účasť v EDUakcelerátore;
 • Možnosť získať po skončení EDUakcelerátora na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie finančný grant na podporu šírenia vášho prístupu a jeho udržateľnosť v celkovej výške maximálne 30 000 eur;
 • Napojenie na komunitu inovátorov vo vzdelávaní a možnosť šíriť svoj projekt do regiónov prostredníctvom EDUpointov;
 • Možnosť spolupracovať s inými organizáciami a start-upmi v absolventskej (alumni) skupine.

Ako a dokedy požiadať?

Svoje projekty môžete prihlasovať do 8. februára 2022 na stránke programu Generácia 3.0. Po kliknutí na web nájdete nižšie formulár, cez ktorý je potrebné registrovať sa.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *