Posted on

Krajská organizácia Košice Región Turizmus ovorila každoročnú výzvu programu Terra Incognita. Jej cieľom je podporiť rozvoj turizmu. Tento rok presadzuje oblasti Ekoturizmus, Cykloturizmus a Veľké rozvojové projekty, ktoré odzrkadľujú skutočné potreby regiónu. Podporovať sa budú prevažne autentické a dlhodobo udržateľné zelené projekty, ktoré pomôžu budovať infraštruktúru ale nebudú mať masový charakter. Výzvy sú pritom určené pre každého okrem fyzických osôb. Obmedzením nie je ani sídlo žiadateľa. Dôležité je, aby žiadateľ zaviedol prínosy projektu v rámci Košického kraja. Terra Incognita má svoju výzvu otvorenú do 24. októbra.

Vypočujte si aj Podcast 22 | Takto sa robí turizmus v regióne (výzva Terra Incognita)

Kto môže požiadať o grant?

Zjednodušene povedané, o tento grant môže požiadať každý okrem fyzickej osoby – nepodnikateľa.

Výzvy konkrétne spomína nasledovné skupiny oprávnených žiadateľov:

  • právnická osoba (napr. obce a združenia obcí, občianske združenia, nezisková organizácia),
  • fyzická osoba – podnikateľ,
  • organizácia, ktorej zakladateľom je KSK.

Podmienkou je, aby žiadateľ vykonával svoju činnosť alebo poskytoval služby obyvateľom na území Košického samosprávneho kraja. Nevyhnutne pritom nemusí mať sídlo v Košickom kraji.

Dôležité je spomenúť, že ako žiadateľ tiež nesmiete mať dlhy, byť v likvidácii a mať problémy podobného charakteru 🙂

Na aké aktivity dostanem grant?

Ako už bolo naznačené, projekt musí byť vykonaný v rámci územia Košického kraja. Podporované budú oblasti, ktoré sú definované ako:

  • Ekoturizmus: infraštruktúrne projekty založené na princípoch ekoturizmu s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy cestovného ruchu na životné prostredie. Projekty musíte ukončiť do 31. októbra 2022.
  • Veľké rozvojové projekty: budovanie novej turistickej infraštruktúry, napr. lanové dráhy, lezecké parky, športové multifunkčné areály, lanovky a podobne. Projekty musíte ukončiť do 31. októbra 2023.
  • Cykloturizmus: vznik projektov súvisiacich s údržbou, modernizáciou, úpravou a tvorbou cyklotrás a cyklotrailov, obnovou značenia cyklotrás, zlepšením navigácie cyklistov, výstavbou doplnkovej infraštruktúry pre cyklistov, servisných stojanov, nabíjacích staníc pre elektrobicykle, odpočívadiel, tvorbou cyklomáp a podobne. V rámci tejto oblasti sa nejedná o podporu výstavby cyklotrás. Projekty musíte ukončiť do 31. októbra 2022.

Čo môžem získať?

Získať môžete financie až do výšky 90 % nákladov projektu. 10 % musíte financovať z iných zdrojov. Na výzvu je vyčlenený až 1 milión eur a to nasledovne:

  • Ekoturizmus – vyčlenených 250 tisíc eur (žiadať môžete od 5 do 50 tisíc eur na projekt)
  • Veľké rozvojové projekty – vyčlenených 600 tisíc eur (žiadať môžete od 50 do 200 tisíc eur na projekt)
  • Ekoturizmus – vyčlenených 150 tisíc eur (žiadať môžete od 5 do 50 tisíc eur na projekt)

Mzdy a platy si v rámci projektu nemôžete nárokovať. To znamená, že si nemôžete si z tohto grantu hradiť výdavky spojené s prácou zamestnancov.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o grant si podávate elektronickou formou prostredníctvom aplikácie e-grant. Žiadosť musíte stihnúť podať do 24. októbra 2021, do 17:00 hod.

Všetky potrebné podmienky a prílohy nájdete na stránke programu Terra Incognita.

Foto: Košice Region Turizmus


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *