Posted on

Poskytovateľ grantu je súkromný právny subjekt (Poštová banka) zverejnil podmienky grantového programu s názvom Nápad pre 3 generácie.

Kritériá spočívajú v zapojení aspoň 2 generácií na tvorbe a realizácii nápadu, ktorý bude mať prínos pre komunitu.

Projekt by mal prispievať k zbližovaniu obyvateľov a rozvoju komunitného života, mal by byť originálny a inovatívny.
Aktivity nápadu by mali byť realizované dobrovoľníkmi a výsledky nápadu budú dlhodobo udržateľné. Spomenuté kritériá by ste sa mali snažiť dodržať v prípade, že budete z grantu žiadať finančnú podporu.

Pre koho je podpora určená?

Pre ľudí, ktorí prejavujú záujem o dobrovoľnícke aktivity. Môžu to byť aktívni občania a neziskové organizácie, školy, škôlky, zariadenia pre seniorov, krízové centrá, centrá voľného času ale aj samosprávy.

Je dôležité spomenúť, že jeden žiadateľ môže požiadať o podporu z grantu iba raz.

Aký typ aktivít bude podporený?

Dobrovnoľnícka aktivita, v ktorej sa budú podieľať aspoň dve generácie. Konkrétne ide o oblasti:

 • Sociálna starostlivosť – riešenie sociálnych problémov komunity
  či znevýhodnených skupín obyvateľstva
 • Podpora vzdelávania – zdieľanie skúseností, zručností
  a vedomostí
 • Aktívne využitie voľného času, rozvoj telovýchovy, zdravý životný
  štýl a voľnočasové aktivity
 • Obnova/ úprava verejných priestranstiev, rozvoj životného
  prostredia, zachovanie prírodných hodnôt
 • Podpora umenia a tradičnej kultúry, zachovanie kultúrneho
  dedičstva
 • Podpora komunitného života

Čo môžem získať?

Jeden nápad, resp. jeden projekt môže získať finančnú podporu 2,500 eur. Celkovo je na túto výzvu vyčlenených 30,000 eur.

Je však potrebné prečítať si obmedzenia vo financovaní. Týka sa to hlavne externých lektorov, externých služieb a technického vybavenia. Viac informácií sa dozviete na strane 6 tohto dokumentu.

Ako sa môžem zapojiť?

Žiadosť o grant sa odosiela iba cez elektronický systém Egrant. Zapojiť sa môžete v nasledovných jednoduchých krokoch:

 1. Registrácia žiadateľa – povinná pre každého žiadateľa bez ohľadu na vytvorené registrácie v minulosti. Po vyplnení registračných údajov a kliknutí na potvrdzujúci e-mail budete mať vytvorené svoje konto.
 2. Prihlásenie – do online systému sa žiadateľ prihlási zadaním zvoleného prihlasovacieho mena a hesla.
 3. Vyplnenie žiadosti – po prihlásení budete môcť vyplniť online žiadosť. Do žiadosti možno vstupovať opakovane a dopĺňať ju až do uzavretia programu/odoslania formulára.

Dokedy mám čas?

Uzávierka prijímania žiadostí je do 15. 12. 2020 do 24.00 hod. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané
osobne/poštou nebudú hodnotené.

Viac informácií nájdete na stránke grantu https://www.pre3generacie.sk/. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *