Posted on

Siedmy ročník grantového programu s názvom Nápad pre 3 generácie poskytuje financovanie projektov do 2 500 eur. Na ich realizácii by sa mali spoločne podieľať minimálne 2 generácie a nápady by mali mať originálne a trvalo udržateľné prínosy pre deti, mladých a aktívnych ľudí ako aj seniorov. Projekt by mal prispievať k zbližovaniu obyvateľov a rozvoju komunitného života, mal by byť originálny a inovatívny. Táto príležitosť bude otvorená do 4. novembra.

Kto môže získať grant?

Subjekty so záujmom o dobrovoľnícke aktivity. Môžu to byť:

 • Aktívni občania a iniciatívy
 • Verejnoprospešné organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie…)
 • Školy, škôlky, zariadenia pre seniorov, krízové centrá, centrá voľného času
 • Samosprávy

Nezabudnite, že jeden žiadateľ môže požiadať o podporu z grantu iba raz.

Aký typ aktivít bude podporený?

Dobrovnoľnícka aktivita, v ktorej sa budú podieľať aspoň dve generácie. Konkrétne ide o oblasti:

 • Sociálna starostlivosť – riešenie sociálnych problémov komunity
  či znevýhodnených skupín obyvateľstva
 • Podpora vzdelávania – zdieľanie skúseností, zručností
  a vedomostí
 • Aktívne využitie voľného času, rozvoj telovýchovy, zdravý životný
  štýl a voľnočasové aktivity
 • Obnova/ úprava verejných priestranstiev, rozvoj životného
  prostredia, zachovanie prírodných hodnôt
 • Podpora umenia a tradičnej kultúry, zachovanie kultúrneho
  dedičstva
 • Podpora komunitného života

Čo môžem získať?

Jeden nápad, resp. jeden projekt môže získať finančnú podporu 2 500 eur. Celkovo je na túto výzvu vyčlenených 30 tisíc eur.

Určite si prečítajte obmedzenia vo financovaní. Týka sa to hlavne externých lektorov, externých služieb a technického vybavenia. Viac informácií sa dozviete na strane 6 tohto dokumentu.

Ako sa môžem zapojiť?

Žiadosť o grant sa odosiela iba cez elektronický systém Egrant. Zapojiť sa môžete v nasledovných jednoduchých krokoch:

 1. Registrácia žiadateľa – povinná pre každého žiadateľa bez ohľadu na vytvorené registrácie v minulosti. Po vyplnení registračných údajov a kliknutí na potvrdzujúci e-mail budete mať vytvorené svoje konto.
 2. Prihlásenie – do online systému sa žiadateľ prihlási zadaním zvoleného prihlasovacieho mena a hesla.
 3. Vyplnenie žiadosti – po prihlásení budete môcť vyplniť online žiadosť. Do žiadosti možno vstupovať opakovane a dopĺňať ju až do uzavretia programu/odoslania formulára.

Do kedy mám čas?

Uzávierka prijímania žiadostí je do 4. novembra 2022 do konca dňa. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané osobne alebo poštou vám neuznajú.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *