Posted on

Dôležitou súčasťou ochrany pred kybernetickými útokmi je prevencia. Dáta, ktoré sú čoraz častejšie napadané rôznymi hackarmi, sú v mnohých organizáciách tou najcennejšou zložkou majetku. Chránite svoje informačné systémy, aktíva či prevádzkové služby pred kybernetickými hrozbami dostatočne? Enterprise Europe Network pozýva zástupcov malých a stredných podnikov na seminár s názvom „Nepodceňujte kyberbezpečnosť svojej firmy“, ktorý sa uskutoční 6. decembra 2023 v Košiciach.

Kto sa môže zúčastniť?

Podujatie je vhodné pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP). Z jednej organizácie je dovolená účasť viacerých účastníkov, avšak je potrebné zaregistrovať každú osobu osobitne.

Aký je program podujatia?

 8:45 –  9:00 Registrácia
 9:00 –  9:10 Predstavenie Enterprise Europe Network
 9:10 – 11:00 Riziká hroziace malým a stredným podnikom z pohľadu kyberbezpečnosti

Národná legislatíva súvisiaca s kyberbezpečnosťou

Ako zlepšiť kyberbezpečnosť vo vlastnej firme pre jej kontinuálne fungovanie?

Manažéri kybernetickej bezpečnosti – prečo sa zaoberať touto témou?

Otázky a odpovede (Ivan Makatura)

11:00 – 11:15 EDIH CASSOVIUM – služby pre podporu digitálnych inovácií so zameraním na oblasť kybernetickej bezpečnosti

Otázky a odpovede (Miroslav Michalko)

Na akých lektorov sa môžeš tešiť?

Ivan Makatura – generálny riaditeľ, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti. V súčasnosti pôsobí aj ako predseda správnej rady Asociácie kybernetickej bezpečnosti a je členom rady ISACA Slovensko. Patrí k významným prednášajúcim na slovenských aj medzinárodných konferenciách či edukačných podujatiach. Je autorom rôznych článkov a publikácií so zameraním na oblasť informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov. V roku 2022 sa stal IT osobnosťou roka 2022.

Miroslav Michalko – riaditeľ, UVP Technicom. Pôsobí na Katedre počítačov a informatiky (FEI) na pozícii Vedúceho laboratória počítačových sietí na Technickej univerzite v Košiciach. Odborne sa venuje problematike informačných technológií – hlavne počítačovým sieťam, Internetu vecí a kybernetickej bezpečnosti.

Kde a kedy?

Seminár bude prebiehať fyzicky v Univerzitnom vedeckom parku Technicom na Technickej univerzite v Košiciach 6. decembra 2023 o 9:00 hod.

Ako sa registrovať?

Prihlásiť sa môžeš vyplnením on-line prihlášky do 6.12.2023, 8:00 hod. Ak máš akékoľvek otázky, napíš na een@uvptechnicom.sk.

Dôležité odkazy

Obsah pripravený v spolupráci s Enterprise Europe Network Slovensko


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *