Posted on

Zrejme si už zachytil, že štát ti z Plánu obnovy vie prispieť väčšinu sumy na obnovu rodinného domu. Cieľom je najmä zvýšenie energetickej efektivity a spĺňanie cieľov zelených politík. Ak ťa táto možnosť zaujala, tak Ministerstvo životného prostredia sľubuje, že od konca apríla bude možné čerpať takúto podporu za nových, vylepšených podmienok.

Kto môže získať grant?

O príspevok na obnovu rodinného domu môže žiadať iba fyzická osoba.

Právnická osoba môže byť splnomocnenou na podanie žiadosti, ale nemôže byť vlastníkom rodinného domu a teda ani žiadateľom.

Na to, aby si dostal príspevok, tvoj dom musí spĺňať tieto podmienky:

  • nachádza sa na území Slovenskej republiky,
  • na liste vlastníctva je evidovaný ako „rodinný dom“,
  • bol postavený pred 1. januárom 2013,
  • je využívaný výlučne, resp. v prevažnej miere na bývanie,
  • v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte je zatriedený ako rodinný dom,
  • energetická hospodárnosť rodinného domu pred obnovou je určená odborne spôsobilou osobou v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte.

Na aké aktivity dostanem grant?

Financie môžeš získať iba na stavebné práce, tovary a služby priamo súvisiace s obnovou rodinného domu (objednané najskôr 1. februára 2020).
Ak si dom začal rekonštruovať svojpomocne, môžeš si o financie požiadať, avšak je tu podmienka, že táto rekonštrukcia nesmela začať skôr ako 1. februára 2020.

Dôležité je povedať, že rekonštrukcia musí zabezpečiť úsporu primárnej energie aspoň 30 %.

Čo môžem získať?

Z Plánu obnovy môžeš získať príspevok najviac 15 tisíc eur.

V prípade, že by si obnovou domu dosiahol energetickú úsporu nad 60 %, máš nárok na príspevok až do 19 tisíc eur.

Peniaze budú vyplatené až po ukončení realizácie obnovy rodinného domu. Príspevok predstavuje 75 % nákladov, zvyšných 25 % musíš uhradiť z vlastných zdrojov.

Na konci obnovy domu si pripravíš a predložíš dokumentáciu, ktorá potvrdí, že k obnove došlo a následne predložíš žiadosť o platbu.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť spolu s prílohami zasielaš elektronicky cez slovensko.sk. K vyplneniu žiadosti stačí občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby.

Termín uzavretia výzvy zatiaľ nie je známy, pre viac informácií sleduj web obnovdom.sk. Koncom apríla bude výzva otvorená.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *