Posted on

Zúčastniť sa brokerage podujatia je efektívny spôsob ako cielene nájsť partnerov do konzorcia pre projekty Horizont Európa. V prípade online podujatí je to navyše finančne aj časovo prijateľný spôsob sieťovania. Projekt Horizont 2020 s názvom W4RES v spolupráci s projektom GREENET, ktorý podporuje spoluprácu národných kontaktných bodov pre klaster 5 programu Horizont Európa (HE) a Enterprise Europe Network, vás srdečne pozývajú dňa 29. 9. 2022 na virtuálne networkingové podujatie zamerané na výzvy Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita.

W4REC greenet - evetnt 2022

Brokerage event je zameraný na nasledujúce výzvy

HORIZONT-CL5-2022-D3-03 – Sustainable, secure and competitive energy supply
Otvorenie výzvy: 6. september 2022
Deadline: 10. január 2023

HORIZONT-CL5-2022-D4-02 – Efficient, sustainable and inclusive energy use
Otvorenie výzvy: 6. september 2022
Deadline: 24. január 2023

Pre koho je toto podujatie vhodné?

Podujatie je vhodné pre každého, koho zaujímajú výzvy programu Horizont Európa v klastri 5:  Klíma, energetika a mobilita t.j. univerzity, výskumné centrá, súkromné ​​​​spoločnosti (vrátane malých a stredných podnikov – SMEs či veľkých spoločností), samosprávy, asociácie/ federácie, verejné orgány/ vládne organizácie, mimovládne organizácie, klastre, ostatné zainteresované strany v oblasti výskumu a vývoja atď.

CVTI SR ako súčasť siete Enterprise Europe Network sa snaží podporiť potenciálnych žiadateľov zo Slovenska s cieľom zvýšiť ich účasť v projektoch medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce a zapojiť ich aj do kvalitných konzorciálnych projektov programu Horizont Európa.

Prečo sa zúčastniť?

Cieľom podujatia je prepojiť regionálnych a medzinárodných hráčov zo sektora energetiky a stavebníctva, ktorí majú záujem nájsť si partnera na spoluprácu do projektov v rámci dvoch výziev, ktoré budú otvorené od  6. septembra 2022.

Budúcim koordinátorom a partnerom pripravovaných „energy“ projektov zo všetkých členských štátov EÚ alebo krajín asociovaných k programu HE odporúčame zúčastniť sa na podujatí. Podujatie poskytne príležitosť prediskutovať a vylepšiť svoje nápady na projekt s potenciálnymi partnermi ako aj budovať spoluprácu, či pripojiť sa ku vznikajúcim konzorciám.

Networking na podujatí

Podujatie tiež umožní účastníkom sieťovanie a propagovanie svojich projektových zámerov a vízií na európskej úrovni dvoma spôsobmi:

  • Pitching session (prezentácia) – vybraní registrovaní účastníci budú mať možnosť prezentovať svoje projektové zámery/idey resp. expertízu virtuálnemu publiku v rámci sekcie krátkych prezentácii (pitching sessions) podľa pokynov organizátora. Príležitosť dostane len 10 účastníkov, ktorí budú vyberaní podľa princípu „FCFS – first come first serve“.
  • Bilaterálne online stretnutia – účastníci si budú môcť vopred dohodnúť stretnutia a prediskutovať tak potenciál spolupráce pri predkladaní návrhov do výziev HE.

Kedy a kde?

Podujatie sa uskutoční online na stránke https://energy-networking-event.b2match.io, dňa 29. septembra 2022. Účasť na podujatí je bezplatná a registrácia je otvorená do 25. septembra 2022.

Program podujatia

  • 29. september 2022 od 9:45 – 11:00 hod: Pitching session
  • 29. september 2022 od 11:15 – 13:00 hod: online brokerage event

Viac informácií ako správne pripraviť pitch prezentáciu nájdete na našom webe v e-learningovom videu s názvom Hľadanie partnerov do konzorcia

S registráciou v systéme b2match a vypracovaním profilu vám pomôžu:

  • CVTI SR EEN konzultant: Matej Smrek, matej.smrek@admin

Článok bol pripravený v spolupráci s eraportal.sk


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *