Posted on

Nadácia Orange otvára druhý ročník grantového programu s názvom Digitálny svet pre každého. Jeho cieľom je rozvíjať digitálne zručnosti digitálne vylúčených skupín v spoločnosti, budovanie lepšieho prístupu k digitálnym technológiám a motivovať ľudí k ich využívaniu a objavovaniu ich možností, príležitostí a výhod, ktoré im uľahčia život v digitálnej dobe. Na vypracovanie a podanie projektu s rozpočtom do 3 tisíc eur majú mimovládne organizácie čas do 3. mája 2022.

Kto môže získať grant?

Mimovládne neziskové organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, Slovenský červený kríž):

  • pracujúce s vylúčenými alebo znevýhodnenými skupinami (komunitné, nízko-prahové, krízové centrá, domovy na polceste, domovy pre seniorov, a pod.),
  • pôsobiace v oblasti vzdelávania a rozvoja digitálnej gramotnosti.

Do grantového programu je možné predložiť iba jeden projekt. Finančnú podporu na jeden projekt nebude možné kumulovať predložením projektu dvoma rôznymi subjektami.

Na aké aktivity dostanem grant?

V programe budú podporené projekty zamerané na dve oblasti:

  1. Rozvoj digitálnej gramotnosti a zvyšovanie motivácie vylúčených skupín k práci s digitálnymi technológiami – podpora vzdelávacích programov na rozvoj schopností hľadať, používať a vyhodnocovať dôveryhodnosť informácií, na rozvoj funkčných zručností, komunikácie, kreativity, kooperácie a elektronickej bezpečnosti.
  2. Budovanie personálnych kapacít mimovládnych organizácií s cieľom digitálnej inklúzie – podpora vytvárania spoluprác s expertami, vzdelávanie a rozvoj v digitálnych kompetenciách pracovníkov, dobrovoľníkov s cieľom zabezpečenia udržateľnosti vzdelávacích programov a šírenia know-how a dobrej praxe v oblasti digitálnych zručností.

V praxi to znamená, že program podporí projekty pravidelného prezenčného či online neformálneho mimoškolského vzdelávania – workshopy, školenia, letné školy, a iné formy.

Projekty majú byť určené pre skupiny s limitovaným alebo žiadnym prístupom k digitálnym technológiám. Viac detailov nájdete v znení výzvy.

Čo môžem získať?

Na podporu projektov mimovládnych neziskových organizácií napĺňajúcich kritériá tejto grantovej výzvy nadácia prerozdelí celkovo 50 000 eur.

Na realizáciu jedného projektu môžete žiadať čiastku maximálne 3 000 eur. Financie môžete použiť aj na personálne zabezpečenie, teda mzdy lektorov. Viac informácií nájdete v znení výzvy.

Ako a dokedy požiadať?

Na vypracovanie a podanie projektu máte čas do 3. mája 2022. Ak sa chcete do výzvy zapojiť, projekt je potrebné podať prostredníctvom elektronického formulára.

Dôležité odkazy

Zdroj: nadaciaorange.sk


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *