Posted on

Predstav si svet, v ktorom je spolupráca na diaľku jednoduchá, efektívna a dostupná pre všetkých. Cieľom novej výzvy projektu CORTEX2 je uľahčiť spoluprácu medzi pracovníkmi na diaľku prostredníctvom technologických riešení rozšírenej reality (XR) novej generácie. Na tento účel projekt investuje 3 milióny eur na vysoko inovatívnu a digitálnu platformu XR špeciálne zameranú na uľahčenie pracovných a spoločenských aktivít. Výzva je otvorená do 16. januára 2024.

Kto môže získať grant?

Do výzvy sa môžu zapojiť:

 • výskumne orientované inštitúcie: univerzity, nadácie, združenia, mimovládne organizácie,
 • technologické startupy,
 • malé a stredné podniky (MSP).

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva podporí aktivity venujúce sa vývojom vysoko inovatívnej digitálnej platformy rozšírenej reality a zameranú na uľahčenie pracovných a spoločenských aktivít s cieľom:

 • vytvoriť otvorené digitálne pracovisko pre všeobecné XR zážitky,
 • znížiť environmentálnu stopu telespolupráce,
 • uľahčiť prirodzené, flexibilné a plug-and-play XR kolaboratívne zážitky,
 • poskytnúť sémantickú vizuálnu / zvukovú fúziu pre vylepšené funkcie,
 • integrovať informácie z IoT pre pohlcujúce videokonferenčné zážitky,
 • posúdiť a potvrdiť etické, právne a sociálne dôsledky XR.

Čo môžem získať?

Na výzvu je celkovo vyčlenených 1,45 milióna eur. Pre svoj projekt tak môžeš získať finančnú podporu vo výške 100 tisíc eur (co-developers) alebo až 200 tisíc eur (use-case) a taktiež:

 • nepretržitý koučing a monitorovanie,
 • prístup k technologickým a obchodným expertom,
 • možnosť budovania kapacít na technológiách a trendoch programu CORTEX2 a XR,
 • prístup ku zdrojom, ktoré ti uľahčia integráciu a porozumenie platformy CORTEX2 počas podporného programu, ktorý bude trvať 12 mesiacov.

Ako a dokedy požiadať?

Termín uzávierky výzvy je stanovený na 16. január 2024. Do výzvy sa môžeš zapojiť vyplnením žiadosti prostredníctvom online F6S platformy.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *