Posted on

Premeň spolu s Nadáciou Orange detské sny na skutočnosť. Prihlás svoj projekt digitálneho vzdelávania na rozvoj digitálnych zručností žiakov a žiačok základných a stredných škôl a získaj preň finančnú podporu v maximálnej výške 2 500 eur. Nadácia podporí neformálne vzdelávanie v čase mimo povinného školského vyučovania  umožňujúce poznávať možnosti rôznych digitálnych technológií. Uzávierka prijímania projektov je 16. apríla 2024.

Kto môže získať grant?

Oprávnenými žiadateľmi sú:

  • mimovládne neziskové organizácie – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, Slovenský červený kríž,
  • školské zariadenia – centrá voľného času, vzdelávacie a výchovné zariadenia, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, a podobne,
  • kultúrne inštitúcie – knižnice, galérie, múzeá, a podobne.

Na aké aktivity dostanem grant?

Nadácia podporí či naštartuje pokračovanie programov pravidelného alebo opakovaného neformálneho vzdelávania v čase mimo povinného školského vyučovania – workshopy, školenia, letné školy, tábory, kurzy a krúžky, a iné formy umožňujúce poznávať možnosti rôznych digitálnych technológií:

  • základné zručnosti a  vedomosti potrebné pre bežný život detí a  mladých,
  • pokročilé a expertné zručnosti reagujúce na záujmy či budúce pracovné zameranie,
  • zručnosti digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore.

Čo môžem získať?

Na podporu projektov napĺňajúcich kritériá tejto grantovej výzvy je vyčlenená celková suma 60 tisíc eur. Na realizáciu projektu môžeš žiadať čiastku maximálne 2 500 eur.

Ako a dokedy požiadať?

Do grantového programu budú projekty prijímané iba v elektronickej forme do 16. apríla 2024 prostredníctvom online systému egrant, ktorý obsahuje návod na registráciu a vyplnenie žiadosti.

Dôležité odkazy

Oficiálny web výzvy
Celé znenie výzvy
Podať žiadosť


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *