Posted on

Rezervujte si dátum 14. septembra 2021 na fyzické podujatie Raw Materials Day 2021. V spolupráci s Fakultou baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach a organizátormi najväčšej technologickej konferencie na Slovensku – SlovakiaTech, pre vás pripravujeme aj tento rok networkingové podujatie s cieľom posilniť spoluprácu regionálnych aktérov reťazca nerastných surovín. Ide už o druhý ročník tohto formátu, ktorý sa bude konať počas dní SlovakiaTech v Kulturparku v Košiciach. Heslo tohto ročníka znie „Spoločne za vyššou inovačnou úrovňou regiónu“.

Pre koho je podujatie určené?

Podujatie je vhodné pre všetkých aktérov hodnotového reťazca nerastných surovín:
  • malé a stredné podniky,
  • univerzity a vysoké školy,
  • výskumné organizácie,
  • mimovládny sektor a samosprávy,
  • jednotlivci– študenti, pedagógovia, výskumníci či občania, ktorí akýmkoľvek spôsobom participujú na sektore nerastných surovín.

Hodnotový reťazec nerastných surovín predstavuje napríklad komponenty ako sú návrh produktu alebo služieb pre surovinový sektor, prieskum, ťažba, produkcia, recyklácia alebo cirkulárna ekonomika.

Prečo sa zúčasniť?

Raw Materials Day 2021 bude združovať fórum regionálnych zainteresovaných subjektov v oblasti nerastných surovín, ktorých účasť je mimoriadne dôležitá z nasledujúcich dôvodov:

  • Oboznámenie publika so stratégiou Európskej komisie a Slovenskej republiky v oblasti medzinárodnej spolupráce pozdĺž hodnotového reťazca nerastných surovín;
  • Zdôraznenie potreby implementácie aktivít v jednotnom smere s cieľom dosiahnuť synergický efekt na inovačný potenciál a ekonomiku regiónu;
  • Dosiahnutie efektívneho networkingu s cieľom zapojenia zainteresovaných subjektov do konkrétnych aktivít EIT RawMaterials a iniciatív Európskej komisie;
  • Zvýšenie hranice akceptovateľnosti získavania zemských zdrojov zo strany verejnosti cirkulárnymi prístupmi

Svojou účasťou získate lepší prehľad v možnostiach a spôsoboch zapojiť sa do medzinárodných aktivít EIT RawMaterials v podobe spoluprác a projektov.

Kedy a kde?

V utorok, 14. septembra 2021 v Kulturparku, Košice. Podujatie sa plánuje uskutočniť osobne.
V krajnom prípade zhoršených epidemiologických podmienok bude toto podujatie realizované formou on-line.

Program

Na Raw Materials Day 2021 vystúpia rečníci, ktorí predstavia aktuálne trendy a stratégie v oblasti inovácií a sektore nerastných surovín ale tiež budú predstavené úspešné príklady z regiónu a lokálne spoločnosti pracujúce v surovinovom reťazci, s ktorými môžete nadviazať spoluprácu.
V popoludňajších hodinách plánujeme diskusiu s predstaviteľmi Európskej komisie a ďalšími relevantnými autoritami, kde budete mať možnosť pýtať sa a diskutovať na otázky spôsobov zvýšenia zapojenosti sa do mechanizmu na financovanie inovácií v sektore nerastných surovín.
Paralelne tiež bude prebiehať vzdelávacia sekcia určená pre študentov stredných a vysokých škôl ale aj pre širokú verejnosť, kde budú taktiež prezentované zaujímavé výstupy projektov v podobe edukačných nástrojov.
Program podujatia je dostupný na odkaze: Program Raw Materials Day 2021 (aktualizované 9. september)

Registrácia

Konferencia sa bude konať v rámci najväčšej technologickej konferencie na Slovensku s názvom SlovakiaTech. Viac informácií o tejto konferencii nájdete na stránke: www.slovakiatech.sk.
Článok bol pripravený v spolupráci s HUB centrom EIT RawMaterials

newsletter granty


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *