Posted on

Nadácia mesta Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislava vám prostredníctvom výzvy ponúkajú možnosť prispôsobiť svoje okolie reálnym potrebám. Vytvorte priestor na sedenie tam, kde vám chýba – v predzáhradke, na ihrisku, na opustenom trávniku pri dome, vo voľne prístupnom vnútrobloku. Chýba vo vašom okolí priestor pre konkrétnu vekovú kategóriu? Doplňte ho! Môže ísť o cvičisko, senzorické záhrady, stolnotenisové stoly, revitalizáciu ihriska, realizáciu skateboardových prvkov.

Pre koho je výzva určená?

Do výzvy sa môžu zapojiť fyzické osoby či mimovládne organizácie.

  1. neformálne iniciatívy zastúpené fyzickou osobou – jednotlivcom (vyžaduje sa zapojenie
    min. 3 ľudí z komunity),
  2. mimovládne neziskové organizácie (napr.: občianske združenia, nadácie, neziskové
    organizácie) realizujúce komunitné aktivity podporované týmto programom.

Podpora nie je určená pre verejnú správu, ani subjekty zriaďované verejnou správou. Rovnako o podporu nemôžu žiadať podnikatelia (SZČO, s.r.o., a.s.), cirkevné organizácie a verejné inštitúcie zriaďované samostatným zákonom.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Cieľom je fyzická regenerácia a revitalizácia verejných priestranstiev na komunitné účely – rozširovanie priestorových kapacít komunít, oživenie a premena nevyužívaných verejných priestranstiev tak, aby zlepšili možnosti trávenia voľného času vo verejnom priestore pre všetkých a prispeli k posilňovaniu kvality života v meste.

Je potrebné dbať na ciele výzvy:

  1. Pobytová kvalita susedských priestorov, verejných priestorov lokálneho významu
  2. Komunitný rozmer regenerácie (zapájanie obyvateľov/dobrovoľníkov od plánovania až po realizáciu)
  3. Ekologický rozmer regenerácie

Aktivity musia byť udržateľné a sociálne inkluzívne.

Čo môžem získať?

Na celú výzvu je pridelených 100 tisíc eur.

Ak žiadate o projekt, môžete dostať buď 2 000 (fyzické osoby), 5 000 (pre mimovládky) alebo 10 000 eur (neziskovky).

Ako a dokedy žiadať?

Výzva je otvorená do 30. apríla 2021.

Žiadosti sa podávajú elektronicky na https://nadaciamestabratislavy.egrant.sk/.

Kompletné znenie výzvy vrátane všetkých jej podmienok nájdete na tomto odkaze.

Informácia je prevzatá z webu https://mib.sk/


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *