Posted on

Zastúpenie Košického samosprávneho kraja (KSK) pri EÚ otvára možnosť absolvovania stáže v Bruseli v roku 2022 a 2023 a získať tak hodnotnú pracovnú skúsenosť. Stáž je určená pre študentov a absolventov, ktorí majú aktívnu znalosť anglického jazyka (francúzsky jazyk je výhodou), záujem o medzinárodné a európske dianie, regionálnu politiku EÚ a fungovanie európskych inštitúcií. Vzhľadom na multidisciplinárny charakter projektov a aktivít, majú študenti a absolventi z rôznych odborov možnosť získať soft-skills, odborné kariérne zručnosti a kontakty. Svoj záujem môžete prejaviť kontinuálne počas roka 2022 a 2023, nie je teda určený žiaden striktný termín.

Podmienky stáže

 • Stáž je určená pre študentov a absolventov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia
 • Možnosť financovania prostredníctvom programu Erasmus+
 • Minimálna dĺžka stáže je 3 mesiace
 • Nástup na stáž na základe dohody

Čo sa očakáva od stážistov?

 • Proaktívny prístup
 • Záujem o regionálnu politiku EÚ, prehľad o dianí doma a vo svete
 • Komunikačné a organizačné predpoklady (pomoc pri organizovaní stretnutí a prezentácií)
 • Aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom, znalosť francúzskeho jazyka je výhodou
 • Schopnosť hľadať a spracovávať informácie (googliť :))
 • Spoľahlivosť, zodpovednosť, precíznosť  a kritické zmýšľanie

Čo získam? Prínosy stáže

 • Získate skúsenosť s fungovaním slovenskej inštitúcie pôsobiacej v Bruseli
 • Príprava a prax pre vašu kariéru
 • Zoznámite sa s fungovaním európskych inštitúcii a životom v hlavnom meste EÚ
 • Budete sa aktívne podieľať na tvorbe komunikačných výstupov
 • Osvojenie si vedomostí z oblasti regionálnej politiky EÚ a fungovania európskych inštitúcií
 • Nadobudnutie skúseností s organizáciou podujatí a stretnutí
 • Účasť na odborných konferenciách a seminároch podľa záujmu
 • Nazriete do sveta diplomacie

Náplň práce stážistov

 • Pomoc pri príprave a účasť na odborných a kultúrnych podujatiach, konferenciách a prezentáciách
 • Analýza európskej legislatívy
 • Nadväzovanie kontaktov – networking
 • Príprava výstupov pre potreby Zastúpenia
 • Participácia na každodennom fungovaní Zastúpenia
 • Propagácia aktivít na sociálnych sieťach

Ako sa prihlásiť?

V prípade záujmu o stáž pošlite svoj životopiskrátky motivačný list v slovenskom jazyku na emailovú adresu: michal.rohac@vucke.sk.

V motivačnom liste prosím uveďte preferovaný dátum nástupu na stáž a dĺžku stáže. Vybratí kandidáti budú kontaktovaní a pozvaní na on-line pohovor, kde im bude pridelená úloha na spracovanie. Ponuka na prejavenie záujmu o absolvovanie stáže je otvorená kontinuálne počas roka 2022 a 2023.

Zdroj: https://brusel.vucke.sk/


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *