Posted on

Po dlhšej prestávke zavádza Slovenská spoločnosť chemického inižinierstva (SSCHI) do každoročnej medzinárodnej vedeckej konferencie s 50-ročnou tradíciou aj slovenskú sekciu venovanú predovšetkým transferu vedomostí v oblasti dekarbonizácie priemyslu a jej legislatívnej podpory. Samostatným tematickým celkom bude predstavenie foriem podpory priemyselného výskumu a vývoja a okrúhly stôl s odborníkmi z tejto oblasti. Konferencia sa uskutoční od 15. do 18. mája 2023 vo Vysokých Tatrách.

Konferencia SSCHE

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších výsledkov výskumu a technologicko-inžinierskych riešení v oblasti chemického a biochemického inžinierstva, strojárstva v chémii, riadenia procesov v chemickom a potravinárskom priemysle so zameraním na racionálne využívanie zdrojov energie, ekológiu a manažment rizík.

Príležitosť pre študentov

Účasť študentov na konferencii je viac než vítaná. Aj pre 49. ročník konferencie SSCHE zorganizujeme študentskú súťaž o najlepší poster s ocenením troch najlepších posterov, ktoré posúdi medzinárodná vedecká komisia. Študenti sa môžu do súťaže prihlásiť cez konferenčný systém pri vkladaní svojho príspevku.

Predbežné sekcie konferencie

 • Reaktorové inžinierstvo a katalýza
 • Bioinžinierstvo a biotechnológia
 • Separačné procesy
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Manažment rizík a procesná bezpečnosť
 • Návrh a regulácia priemyselných procesov
 • Prestup hybnosti, tepla a látky
 • Materiálové inžinierstvo
 • MULTI-PI – Viacúrovňová intenzifikácia procesov
 • WAS&BIO – Odpady a biomasa ako obnoviteľné zdroje energie

Transfer technológií

Konferenciu SSCHE 2023 organizuje Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva za asistencie Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva STU.

Cieľom slovenskej časti konferencie je poskytnúť platformu na transfer vedomostí medzi tromi základnými piliermi technologického pokroku:

 • priemyselné podniky,
 • akadémia,
 • legislatívna sféra.

Témy

 • Dekarbonizácia priemyslu (nadviazanie na príspevky odborného semináru z novembra 2022)
 • Nástroje na podporu priemyselného výskumu a vývoja (moderovaná diskusia formou okrúhleho stola s expertmi na danú oblasť slovenskej legislatívy)

Registrácia

Na konferenciu sa môžete prihlásiť online pomocou webového konferenčného systému. Pod odkazmi Registrovať/ Prihlásiť sa a Účastníci nájdete všetky informácie o tom, ako vykonať registráciu a ako generovať faktúru. O platbe za konferenciu nás prosím informujte vopred do 1. mája 2023. Potvrdenie o platbe je možné zaslať organizátorom e-mailom na sschi@sschi.sk.

Konferenčné príspevky

Príspevky budú prezentované formou otváracích prednášok, prednášok a okrúhleho stolu.

Prednášky: Trvanie prednášky by nemalo presiahnuť 20 minút (40 minút pre otváracie prednášky). Na prezentáciu je možné použiť dataprojektor s konferenčným PC, v prípade problémov s kompatibilitou je možné zapojiť vlastný počítač.

Okrúhly stôl: Moderovaná diskusia na tému podporných nástrojov na rozvoj výskumno-vývojových aktivít priemyselných spoločností. Trvanie diskusie bude závisieť od položených otázok pre prítomných odborníkov.

Kedy a kde?

Konferencia SSCHE 2023 sa koná v priestoroch hotela SOREA HUTNÍK I., Tatranské Matliare, v čase od 15. do 18. mája 2023.

Dôležité dátumy

Príchod a registrácia Pondelok, 15.5.2023
Odborný program Od pondelka 15.5.2023 (cca od 16:00) do stredy 17.5.2023
Odchodový deň Štvrtok, 18.5.2023
Spoločenský večer Utorok, 16.5.2023
Registrácia príspevkov 10.3.2023; (15.4.2023 pre postre)
Zverejnenie predbežného programu Koniec marca, 2023
Deadline na nahratie abstraktov a plných znení príspevkov 15.4.2023
Uzavretie registrácie a platba 3.5.2023 *

* Registrácia po tomto termíne je možná cez mail: sschi@sschi.sk alebo telefonicky: +421 259 325 250.

Dôležité odkazy

Zdroj: Tlačová správa SSCHI


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *