Posted on

Športové organizácie a samosprávy majú od marca možnosť požiadať si o financie na výstavbu alebo modernizáciu športovej infraštruktúry z Fondu na podporu športu. Takto smerované projekty v hodnote najviac 1,1 milióna na projekt si môžeš požiadať od 17. marca do 17. apríla.

Kto môže získať grant?

O financie z Fondu na podporu športu môže žiadať:

  • športová organizácia (podľa zákona o športe),
  • obec a mestské časti Bratislavy a Košíc,
  • vyšší územný celok.

Na aké aktivity dostanem grant?

Výdavky projektu môžu byť smerované na tieto aktivity:

  • výstavba, rekonštrukcia, modernizácia a technické zhodnotenie športovej infraštruktúry vrátane nevyhnutného technického zázemia a hygienického zázemia,
  • obstaranie majetku, ktorý spĺňa kritériá zaradenia do kapitálových výdavkov a súvisí s podporovaným účelom (najviac 20% z celkových nákladov projektu),
  • ak to nevylučuje štátna pomoc tak aj projektová príprava, vyhotovenie projektovej dokumentácie, prieskumné, geologické a geodetické práce, dopravné a montážne práce.

Kompletné podmienky týkajúce sa oprávnených aktivít nájdeš v znení výzvy.

Čo môžem získať?

Vo výzve je k dispozícii celkovo 17,6 milióna eur. Náklady predkladaných projektov by sa mali pohybovať v rozmedzí od 100 tisíc eur (v ojedinelých prípadoch 80 tisíc eur) do 1,1 milióna eur na projekt.

Podmienkou získania podpory je spolufinancovanie projektu vo výške 30 %. Príspevok z fondu môže byť považovaný za štátnu pomoc.

Ako a dokedy požiadať?

Elektronický systém fnps.egrant.sk bude pre záujemcov otvorený na podávanie projektových návrhov v termíne od 17. marca až 17. apríla 2023.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *