Posted on

S cieľom pomôcť pri implementácii aktualizovanej priemyselnej stratégie spustila Európska komisia približne 30 medziodvetvových, interdisciplinárnych a transeurópskych strategických spoločných klastrových iniciatív s názvom „Euroclusters“. Podporia tiež MSP stratégiu pre udržateľnú a digitálnu Európu budovaním odolnosti a urýchlením transformácie zelenej a digitálnej ekonomiky. Aktuálna výzva tejto iniciatívy je pre klastre ale aj iné organizácie otvorená do konca novembra.

Kto môže získať grant?

Klastrové organizácie a klastrové siete (ďalšie informácie a definície nájdete v texte výzvy, kapitola 6) alebo iné typy organizácií, ktoré podporujú zelené a digitálne prechody a budujú odolnosť EÚ.

Konzorcium musí pozostávať minimálne z troch rôznych právnych foriem, ktoré musia pochádzať z minimálne troch oprávnených krajín.

Na aké aktivity dostanem grant?

Ciele výzvy pokrývajú nasledujúce témy:

 • Sieť pre odolnosť s cieľom zlepšiť odolnosť priemyselných ekosystémov EÚ rozvojom prepojení hodnotových reťazcov na jednotnom trhu EÚ;
 • Inovácie pre strategickú autonómiu s cieľom vybudovať kapacitu v najdôležitejších dodávkach a technológiách ich ekosystémov;
 • Prijatie procesov a technológií na posilnenie transformácie na ekologickejšie a digitálnejšie hospodárstvo;
 • Tréningy na posilnilnenie a rekvalifikáciu pracovnej sily a prilákanie talentov;
 • Prechod na medzinárodnú úroveň a posilnenie prístupu ku globálnym dodávateľským a hodnotovým reťazcom.

Návrhy by mali byť zamerané na jednu z nasledujúcich 15 oblastí:

 1. Otvorená oblasť: návrhy zamerané na vzájomné podporovanie rôznych priemyselných ekosystémov bez konkrétneho zamerania na jeden priemyselný ekosystém
 2. Cestovný ruch
 3. Mobilita-Doprava-Automobilový priemysel
 4. Letectvo a obrana
 5. Stavebníctvo
 6. Agropotraviny
 7. Energeticky náročný priemysel
 8. Textil
 9. Kreatívny a kultúrny priemysel,
 10. Digitálny priemysel,
 11. Obnoviteľná energia
 12. Elektronika
 13. Maloobchod
 14. Sociálna ekonomika
 15. Zdravie

Čo môžem získať?

Financovanie svojej časti projektu, z rozpočtu 14 miliónov eur, ktorý je pridelený na projekty pre rok 2021. Celkový rozpočet tejto iniciatívy predstavuje až 42 miliónov eur do roku 2023.

Ako a dokedy požiadať?

Projekty sa podávajú prostredníctvom Funding & Tenders Portálu najneskôr do 30. novembra 2021 do 17:00 hod.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *