Posted on

Otvorená kaskádová výzva TrustChain hľadá vývojárov, inovátorov, výskumníkov, MSP a podnikateľov, ktorí sa budú zaoberať ochranou súkromia používateľov a správou údajov. Cieľom tejto výzvy je vytvárať dôveryhodné online platformy, ktoré ochránia súkromie používateľov na internete. Až 17 najlepších projektov si rozdelí takmer 2 milióny eur. Výzva je otvorená do 20. septembra 2023.

Kto môže získať grant?

Oprávnenými žiadateľmi sú vývojári, inovátori, výskumníci, MSP a podnikatelia, ktorí sa venujú niektorej z týchto oblastí:

 • softvérové inžinierstvo, sieťová bezpečnosť, sémantický web, kryptografia, blockchain, digitálny Twin, Blockchain Security
 • sociálne a humanitné vedy (napr. sociálne inovácie, neziskový sektor, sociálne podnikanie),
 • ekonomika, životného prostredie, umenie, dizajn.

V zozname oprávnených subjektov sú:

 • univerzity a výskumné centrá,
 • mimovládne organizácie a nadácie,
 • mikropodniky, malé a stredné podniky, veľké podniky zaoberajúce sa internetom a/alebo iných súvisiacich technológií.

Na aké aktivity dostanem grant?

Táto výzva finančne podporí projekty, ktoré vyvinú nástroje, kryptografické mechanizmy a iné algoritmy na manipuláciu, správu a zdieľanie dát v súlade s GDPR a ďalšími nariadeniami, ktoré implementujú napríklad tieto techniky:

 • Mechanizmy na zdieľanie údajov viacerými stranami, ktoré sú v rozsahu výzvy
 • Protokoly na zdieľanie údajov zachovávajúcich súkromie pomocou technológií
 • Techniky spracovania údajov na ochranu súkromia, ukladania údajov a výpočtu údajov
 • Analýza šifrovaných údajov 
 • Protokoly na overenie pravosti a presnosti údajov pomocou technológií
 • Protokoly na podporu iniciatív dátových tokov a dátových priestorov založených na digitálnej suverenite

Čo môžem získať?

Na projekty z tejto výzvy sa rozdelia takmer 2 milióny eur. Celkovo bude podporených až 17 projektov.

Ak budeš projekt žiadať ako jednotlivec spolu s tímom, máš nárok na 99 tisíc eur na projekt. V prípade, že projekt budeš podávať ako právna forma, potom môžeš získať 117 tisíc eur.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov môžeš podať do 20. septembra 2023 do 17:00 hod, vyplnením žiadosti v aplikácii F6S.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *