Posted on

Na podporu inovatívnych firiem (najmä malých a stredných podnikov – MSP) spustila Európska komisia v rámci programu Horizont 2020 už pred niekoľkými rokmi systém kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls), ktorého cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám vo forme malých grantov, zvyčajne 10 až 200 tisíc eur na obdobie do jedného roka.

Čo je kaskádové financovanie?

Kaskádové financovanie, známe tiež ako finančná podpora pre tretie strany (Financial Support for Third Parties – FSTP), je mechanizmus Európskej komisie na distribúciu verejných finančných prostriedkov s cieľom pomôcť príjemcom, ako sú startupy, malé a stredné podniky a / alebo stredne kapitalizované spoločnosti (mid-caps), pri zavádzaní alebo rozvoji (najmä) digitálnych inovácií.

financované prostredníctvom špecifických projektov, ktorých rozpočet je vo veľkej miere určený práve na malé granty pre tretie strany. Takéto projekty spúšťajú vlastné (zväčša otvorené) výzvy na predkladanie grantov. Každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov.

Ciele výziev

Tieto otvorené výzvy z projektov financovaných EÚ sú zvyčajne konkurenčné (competitive calls), majú európsky rozmer a ich cieľom je:

 • Výber technologických začínajúcich alebo rozšírených podnikov na účely zrýchlenia alebo inkubácie (zvyčajne bez kapitálu – grant/equity free),
 • Podpora pilotov, demonštrácie a / alebo experimenty v súvislosti s konkrétnou inovatívnou technológiou alebo rámcom (zvyčajne s účasťou začínajúcich podnikov alebo MSP). Slúžia na tiež riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.
 • Integrácia väčšieho počtu účastníkov do projektu s cieľom rozšíriť jeho pôsobnosť alebo riešiť konkrétne úlohy.

22 kaskádových výziev pre podnikanie

Na jednom mieste uvádzame zoznam aktuálne otvorených (najmä) kaskádových výziev, vrátane DIH a EIT, ktorých detaily si môžete pozrieť priamym preklikom:

 • DigiCirc: European cluster-led accelerator for digitisation of the circular economy across key emerging sectors
  (uzávierka: 14.1.2021)
 • ONTOCHAIN: Trust traceable and transparent ontological knowledge on blockchain
  (uzávierka: 15.1.2021)
 • SmartEEs: Sustainable ecosysteM for the Adoption, Ramp-up and Transfer of Emerging Electronics Solutions
  (uzávierka: 15.1.2021)
 • COVID-X: dátové riešenia pre diagnostiku, prognózy alebo následné opatrenia u pacientov s COVID-19
  (uzávierka: 27.1.2021)
 • FF4EuroHPC: HPC Innovation for European SMEs
  (uzávierka: 27.1.2021)
 • MARKET4.0: A Multi-Sided Business Platform for Plug and Produce Industrial Product Service Systems
  (uzávierka: 28.1.2021)
 • NGI Assure (NGI Research Goes To Standardisation) – Next Generation Internet
  (uzávierka 1.2.2021)
 • DIGI-B-CUBE: Digital Enterprise Innovations for Bioimaging, Biosensing and Biobanking Industries – Customised Solution Innovation Vouchers & Prototyping Vouchers
  (uzávierka 3.2.2021)
 • REACH: EuRopEAn incubator for trusted and secure data value CHains
  (uzávierka 15.2.2021)
 • SmartX: Accelerating Smart Textile Entrepreneurship by Innovative Cross-regional, Cross-disciplinary and Cross-cultural Value Chains
  (uzávierka 15.2.2021)
 • SMART4ALL: Self-Sustained Cross-Border Customised Cyber-physical System Experiments for Capacity Building among European Stakeholders
  (uzávierka: 1.3.2021)
 • S3FOOD: Innovation vouchers for SMEs – Digital Innovation in the Food Industry
  (uzávierka: 10.3.2021)
 • RIMA: Robotics for Infrastructure Inspection and MAintenance
  (uzávierka: 17.3.2021)
 • INNO4COV-19: Boosting Innovation for COVID-19 Diagnostic, Prevention and Surveillance
  (Uzávierka: 31.3.2021)
 • INNO4COV-19: Boosting Innovation for COVID-19 Diagnostic, Prevention and Surveillance
  (Uzávierka: 31.5.2021)
 • SmartEEs: Sustainable ecosysteM for the Adoption, Ramp-up and Transfer of Emerging Electronics Solutions
  (uzávierka: 7.5.2021)
 • eSSIF-Lab podporí vývoj riešení samostatnej zvrchovanej identity (SSI) – výzva “Infrastructure-oriented Call”
  (uzávierka 30.6.2021)
 • SmartAgriHubs – EXPAND the SmartAgriHubs Community Network: Connecting the dots to unleash the innovation potential for digital transformation of the European agri-food sector
  (uzávierka 28.7.2021)
 • Výzva projektu OASIS: od prototypu k sériovej výrobe
  (uzávierka 31.7.2021)
 • SmartEEs: Sustainable ecosysteM for the Adoption, Ramp-up and Transfer of Emerging Electronics Solutions
  (uzávierka: 31.8.2021)
 • Block.IS Cluster Missions Open Call: Blockchain Innovation Spaces
  (uzávierka 22.10.2021)
 • DIGI-B-CUBE: Digital Enterprise Innovations for Bioimaging, Biosensing and Biobanking Industries – Continuous Open Call for Co-working Disruption Lab Voucher
  (uzávierka 27.10.2021)

Pre ďalšie typy financovania si môžete pozrieť zoznam aktuálnych výziev európskych programov (zoradené podľa termínu uzávierky výzvy).

Článok prevzatý z InnoNews.blog 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *